در راستای آیات شریفه: "واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لاتفرقو" ، "وامرهم شورا بینهم" ، آقای مهدی صادقی تهرانی فرزند وسطای مرحوم آیت الله دکتر محمد صادقی تهرانی که قسمت علمی جامعة علوم القرآن را بر عهده دارد و نیز شاگردان و محبین مؤسسه جامعة علوم القرآن که در سایت شفاسنتر از آن یاد شده، می کوشند تا انقلاب قرآنی ایجاد شده در عصر زندگی مرحوم را با فرهنگ سازی و ادامه تعلیمات قرآنی بطرف یک بیداری قرآنی جهان شمول برسانند.

دکتر محمود مردانی|بیوگرافی

دکتر محمود مردانی

اینجانب د.محمود مردانی متولد 1341 هجری شمسی این افتخار را دارم که سالیانی در خدمت حضرت آیت الله دکتر محمد صادقی تهرانی شاگردی ایشان را نموده و ازخرمن علم و معرفت آن عالیمقام خوشه بر گرفته ام.
اینجانب دروس حوزوی را از سال 1360 آغاز نموده و به جهت عشق فراوانم به تفسیر قرآن در دروس تفسیر نیز حضور فعالی داشتم و روزی پس از پایان درس تفسیر به استادی که در تهران درس تفسیر می داد عرض کردم آنچه که در این حلقات درس بیان میفرمایید بسیار سطحی بوده و بنده خواهان مطالب بیشتری دراین زمینه بوده و در صورتی که مصلحت بدانید درس خصوصی در این زمینه ترتیب بفرمایید . ایشان در جواب فرمودند که در زمینه تفسیر بیش از این نگفته اند و بیش از این چیزی در دست نداریم .
این جمله ایشان چنان قلبم را سوزاند که نمیتوانم وصف کنم. مگر میشود مطالب قرآن تا این حد سطحی بوده باشد؟
مگر میشود قرآن غیر از این چیزی نداشته باشد؟ و بیش از هر چیز مظلومیت قرآن در نظرم می آمد و عذابم میداد و نمیتوانستم این موضوع را بپذیرم که تفسیر قران همین باشد که میگویند.
آشنایی با استاد
تا اینکه پس از 4 سال که در قم مشغول ادامه تحصیل بودم روزی عالم جلیل القدری را در حرم حضرت معصومه (س) دیدم که تعدادی از طلاب به دورش حلقه زده وهر یک سوالی را مطرح کرده و استاد با تسلطی که تا آن روز ندیده بودم یک یک سوالات آنان را با آیات نورانی قرآن پاسخ میگوید . چنان دریای علم و معرفت در وجود نازنینش موج می زد که عقل و جانم را یکسره برده بود . گویی آنچه راکه سالیانی در پی اش بودم یافته بودم .محو سخنان درر بارش بودم . آن روز میهمانانی از تهران آمده بودند . از آنها عذر خواسته و گفتم من در اینجا کار بسیار مهمی دارم شما زیارتتان را انجام دهید تا من کار خود را به اتمام برسانم و سپس نزد استاد بازگشتم و منتظر نشستم تا دیگران پاسخ سوالاتشان را گرفته و بروند . پس از رفتن آنان به استاد نزدیک شده وعرض کردم آیا حلقه درسی دارید؟ فرمودند بلی حلقه درسی در مسجد امام سجاد(ع) داریم...
از اینجا بود که حیات علمی این عبد فقیر بکلی تغییر کرد و همه فعالیتهای علمی خویش را تعطیل نموده و فقط وفقط به قرآن پرداختم .
خصوصیات اخلاقی ، علمی و ... استاد
در اینجا مایلم پیش از هر چیز به بعضی از خصوصیات استاد اشاره ای داشته باشم که به عقیده حقیر تاثیر بسیار عمیقی در رشد و بالندگی ما شاگردان داشته است .
 • ایشان بسیار با حوصله به سوالات دانشجویان و طلاب گوش فرا میداد و با تمام سعی و کوشش خود به پاسخگویی میپرداخت .
به یاد دارم که بسیاری اوقات برای گرفتن پاسخ پرسشهایم ساعتی زودتر در محل درس حاضر میشدم و ایشان طبق معمول نیم ساعت پیش از درس حاضر میشدند و به سوالات پاسخ میدادند . گاهی اوقات در این نیم ساعت نمیتوانستم پاسخ تمامی سوالاتم را دریافت نمایم و لذا پس از اتمام درس مجددا به پرسش میپرداختم و ایشان با همان صبر و بردباری همیشگی به پاسخ دادن می پرداختند و پیرامون مساله توضیحات بیشتری میدادند تا جایی که بعضی اوقات در حالی که جلسه را ترک گفته و به سوی منزل خود میروند همچنان به توضیح مساله ادامه داده و تا سوار شدن به تاکسی سعی میکردند تا مشکل بنده را حل نمایند – و شاید باور نکنید- گاه میشد که ایشان بنده را با خود به منزل میبردند وحتی ناهار را با هم صرف میکردیم و ایشان تا مساله را برای بنده کاملا حل نمی کرد دست بر نمی داشت . خدایش رحمت کند که با ما شاگردان نو پا چنین میساخت و بر ماست که ما نیز چون او آنچنان عمل نماییم.
 • هیچ چیز و هیچکس در پیش روی او مهم تر و بالاتر از قرآن نبود و اساس فکریش قرآن بود و بس .
به خاطر دارم روزی از ایشان پرسیدم بهترین کتابی که در زمینه علم اخلاق توصیه میفرمایید چیست ؟ به فکر عمیقی فرو رفته و پس از چند دقیقه فرمودند قرآن .
با شنیدن این پاسخ با خود گفتم عجیب است هر چه از ایشان سوال میکنیم میگویند قرآن . آیا واقعا قرآن بهترین کتاب اخلاقی است ؟ که پس از سالها به این نتیجه رسیدم که واقعا بهترین کتاب تربیتی و اخلاقی همانا همین قرآن مهجور شده میباشد که پیش رویمان است و قدر نمیدانیم.
 • تواضع و فروتنی و مهربانی وصف ناپذیر ایشان چنان بود که هر کس به خود اجازه میداد – حتی در اثنای درس -هر سوالی را که میخواهد از ایشان بپرسد و هرگز به خاطر ندارم که ایشان از سوال کسی رنجیده شده باشد و بلکه کاملا بر عکس از سوال شاگردان با خوش رویی و خوش خویی استقبال مینمودید .
 • همواره حالت تشویق کننده ای را با شاگردان داشتند و سعی میکردند عقولشان را به کاوش و جنبش وادارند و بسیار می شد که در بین درس سوالی را مطرح نموده و برای پاسخ صحیح جایزه تعیین می نمودند – که معمولا یک جلد تفسیر الفرقان بود – و تلاش می نمودند که شاگردان با استقلال فکری خود و با به کار انداختن ذهن خویش به پاسخ برسند.
به خاطر دارم که در اثنای جنگ و بمباران شهر قم مجبور شدم چند روزی را به تهران سفر کنم و در همین زمان به بحث موضوعی معینی پیرامون قرآن پرداخته و دفتر 200 برگی را هم که نتیجه تحقیقاتم به شمار میرفت پر کردم و پس از بازگشت به قم به ایشان ارایه نمودم ایشان پس از دقت و تایید آنها به همین مقدار اکتفا نفرموده و فرمودند شما بسیار پرکار هستید و بسیار هم خوش خط و...
ایشان این جملات را اضافه میفرمودند تا این شاگرد نو پا بیش از پیش به تلا ش بپردازد و باید صادقانه عرض کنم که تشویقهای ایشان بسیار موثر بوده و هنوز که هنوز است کلمات سراسر لطف و مهربانی ایشان در گوشم زنگ میزند.
 • شجاعت و شهامت بی نظیر ایشان نیز یکی دیگر از اموری است که بر احدی پوشیده نیست .
بارها و بارها به جلسات درس ایشان حمله شد...شاگردان کتک خوردند...با چاقو به ایشان حمله ور شدند...خانه ایشان رابه سنگ بستند...تهدیدها کردند...و...ولی ایشان هرگز دست از روشنگری و نور افشانی در جهان پر از ظلم و جهل و ظلمت دست بر نداشتند تا اینکه رسالت خویش را به پایان رسانده و به جوار حق رهنمون شدند.
 • این اسوه علم و اخلاق نه تنها به جهات علمی و روحی شاگردان توجه تام و کاملی داشتند بلکه سعی میکردند در زمینه مادی هم تا جایی که میتوانند به یاری آنها بپردازند و از اینروی برای شاگردان تهی دست از هر کجا که بود نماز و روضه استیجاری تهیه میکرد و برای اینکه احساس حقارت نکنند به آنها میگفت آیت الله مرعشی نجفی میگفت در دوران طلبگی آنقدر نماز استیجاری می خواندم که بعضا کمرم از کثرت خواندن نماز خرد میشد.
خود بنده هر زمانی نیاز مالی داشتم به ایشان پناه میبردم و تقاضای قرض مینمودم که بسیاری اوقات پولی را که میدادند میفرمودند این قرض نیست این هدیه ایست از طرف بنده و سعی میفرمودند با بیان کلماتی احساس سر باری به من دست ندهد.
شما را به خدا چگونه میشود اینچنین استاد و اسوه ای را فراموش نمود؟
استادی که از هیچگونه سعی و تلاش در راه رشد و بالندگی شاگردانش دریغ نکرد . خدایش رحمت کند و شکر خدای را که اینچنین استادی را روزی ما نمود و توفیق شاگردیش را نصیبمان کرد . و بر ماست که ادامه دهنده راه روشن او باشیم که همانا راه روشن ثقلین است و بس .
زمینه های فعالیتهای علمی
در همان سالهایی که خدمت استاد بودم روزی از ایشان پرسیدم مدتی است که در خدمت شما شاگردی میکنم و حضرتعالی راجع به هر آیه ای که مورد بحث قرار میدهید همه جوانب آن را مورد بحث و دقت قرار میدهید و این یک بحث تفسیری عمومی است . اگر بنده بخواهم در یک زمینه معین به بحث و تحقیق بپردازم کدام رشته از علوم قرآنی را توصیه میفرمایید ؟
ایشان مثل همیشه به فکر عمیقی فرو رفته و سپس فرمودند بهتر آن است که به امور عقایدی قرآن بپردازید چرا که اولا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار میباشد و ثانیا این بخش قرآن بسیار مظلوم میباشد و کسی در این راستا به خوبی فعالیتی نداشته است .
پس از این رهنمود استاد این حقیر معظم تحقیقات خود را پیرامون مسایل عقدتی قرار دادم و به حول و قوه الهی به نتایج قابل توجهی دست یافته ام که تمامی آنها را در این سایت ملاحظه خواهید فرمود .
 
اجازه بفرمایید پیش از هر چیز عناوین اموری که پیرامون آنها به بحث و بررسی قرار داده ام بپردازم و سپس به ریز مطالب بپردازیم .
 • بحث جامعی پیرامون حروف مقطعه و معانی این حروف
 • بحثی پیرامون اسم اعظم الهی
 • بحث دقیقی راجع به معرفت الله بالله
 • تدوین فلسفه ای جدید با تکیه به ثقلین
 • سجده در قرآن و کیفیت سجده ملائکه بر آدم(ع) و کیفیت سجده یعقوب (ع) و اولادش بر یوسف (ع) و کیفیت سجده کائنات
 • معنای احدیت
 • نامحدود . بحثی ریاضی که در آن اثبات میشود عدد نامحدود نداریم
 • ادعونی استجب لکم . چرا دعا میکنیم و استجابت نمیشود؟
 • مناسبت الیوم اکملت لکم دینکم ...و حرمت علیکم المیتة و...
 • مجموعه اشعار
البته موارد عدیده دیگری هم هست که با یاری حضرت حق تمامی آنان در همین سایت به حضورتان عرضه خواهد شد.

خبرنامه علوم قرآن

دریافت آخرین اخبار و آپدیت های سایت:

پایگاه های مرتبط

فرقان شفاسنتر

پل های ارتباطی

 • آدرس دفتر قم:
  ایران - قم - بلوار محمد امین (ص) بین کوچه 11 و 13
 • تلفن های تماس:
  02532930344
  09127553030
  09124553030
 • سامانه پیام کوتاه:
  10009127553030
 • پست الکترونیک:
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید