در راستای آیات شریفه: "واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لاتفرقو" ، "وامرهم شورا بینهم" ، آقای مهدی صادقی تهرانی فرزند وسطای مرحوم آیت الله دکتر محمد صادقی تهرانی که قسمت علمی جامعة علوم القرآن را بر عهده دارد و نیز شاگردان و محبین مؤسسه جامعة علوم القرآن که در سایت شفاسنتر از آن یاد شده، می کوشند تا انقلاب قرآنی ایجاد شده در عصر زندگی مرحوم را با فرهنگ سازی و ادامه تعلیمات قرآنی بطرف یک بیداری قرآنی جهان شمول برسانند.

مهدی صادقی تهرانی|عسل و درمان با عسل

پیش‌گفتار
کتاب پیش رو نتیجة بیش از دو دهه زندگی نگارنده با زنبور عسل و تحقیق دربارة اثرات شفابخش فرآورده‌های زنبور عسل است. ده سال اقامت در لبنان و بهره‌گیری از تجربیات محققان گرانقدری چون پروفسور بصبوص، دکتر سمیر و دوستان دیگر همراه با تجربیات و تحقیقات شخصی به من آموخت که عسل دارویی بی‌بدیل است. با مشاهدة تأثیرات این مادة شفابخش بر حدود بیست ‌هزار بیمار در لبنان، سوریه، کویت، بحرین و ایران کاربرد و روش مصرف عسل و محصولات زنبور عسل برای درمان بیماری‌ها را آموختم و بسیاری از بیماران با استفاده از این روش درمان شدند.
آنچه می‌خوانید چکیده‌ای از آموخته‌هایم دربارة زنبور عسل ، فواید و خواص درمانی عسل و فرآورده‌های کندو و همچنین روش مصرف درست آن برای درمان بیماری‌هاست.
با سپاس فراوان از پشتیبانی مالی و علمی دکتر سمیر که همواره مرا مورد لطف خود قرار‌ داده ‌است. همچنین از پروفسور بصبوص و دکتر تمیم به خاطر در اختیار ‌گذاشتن  تجربیات و تحقیقات خود برای تکمیل کتاب سپاسگزاری می‌کنم. پشتیبانی‌های این دوستان مشوق اصلی من در ادامة تحقیقات و به سرانجام رساندن آنها بود.

مهدي صادقي
 
بخش اول
دانستنی‌هایی دربارة عسل

چگونگی زيست زنبور عسل
بنا بر آية مباركة «فطره الله التي فطر الناس عليها و تبارك‌الله احسن الخالقين» و همچنين با توجه به نزول وحي الهی بر پيامبران و نزول قرآن و کتاب‌های آسمانی دیگر، می‌تواند مراتب والای چگونه زيستن را از زنبور عسل بياموزد. آيات قرآني از شفاي  فرآورده‌هاي زنبور عسل خبر داده‌اند.
در خانوادة زنبور عسل زنبورهای كارگر به چند گروه تقسيم می‌شوند و وظایف متفاوتی بر عهدة آنها گذاشته مي‌شود. گروهي تغذية بچه‌ها و ملكه، گروهی تميز ‌كردن كندو و گروهی نگهبانی از کندو و کنترل ورود‌ و خروج زنبورها را به عهده دارند.
زنبورهای نر براي جفتگيري با ملكه از كندو خارج شده و با فاصلة بسيار زيادي از کندو جفتگيري مي‌كنند.
زنبور عسل مدفوع خود را بيرون از كندو و با فاصلة مناسب مي‌اندازد. حتي در فصل پایيز و سرماي زمستان تا حد امکان خود را نگه مي‌دارد تا روزی آفتابي و نسبتاً گرم از كندو خارج شود و مدفوع خود را با فاصلة معيني به بيرون از كندو بیندازد.
داخل كندو با بره‌موم كه نوعي مادة الكلي است ضد عفوني مي‌شود. درب ورودي کندو به صورتي ضدعفونی مي‌شود كه دست و پای هر زنبور عسل هنگام ورود به کندو به این ماده آغشته و در نتیجه ضد‌عفونی شود. اگر زنبوری هنگام جمع‌آوری شهد آلوده شده باشد یا از شهد و گردة سمي و يا آلوده استفاده کرده باشد، به محض رسیدن به كندو شناسايي و از ورود آن جلوگیری می‌شود. به این صورت کندو از آلودگی دور می‌‌ماند. اگر آلودگي كندو به اندازه‌ای باشد كه برطرف كردن آن سخت و غيرممكن شود زنبورهای سالم و ناسالم از هم جدا می‌شوند و زنبورهای سالم همراه ملکه به کندویی جدید و سالم مهاجرت مي‌كنند.
فرآورده‌هاي زنبور عسل در ظروف مومي تجزيه‌ناپذیر، در جاي تاريك و دور از اشعة خورشيد با حرارتي مناسب ذخيره مي‌شود. اين ظروف مومی درب‌هاي نفوذناپذیر دارند. تخم‌ها و ژله رویال در وسط شان عسل ، گردة گل در اطراف تخم‌ها و عسل در اطراف گردة گل ذخيره مي‌شوند.
اگر زنبور عسل نتواند به تخم‌هاي خود غذاي كافي برساند و يا به نحوي تخم‌ها آلوده شوند، زنبوران كارگر تخم‌هاي آلوده را از داخل محفظه‌های شش گوشه برداشته و به بيرون از كندو در فاصلة مناسبي مي‌اندازند و جاي خالي تخم‌ها را توسط بره‌موم ضدعفوني مي‌كنند.
زنبورهای كارگر از ورود حيوانات و حشرات مانند موش، مورچه، زنبور وحشي و... به کندو جلوگيري مي‌كنند. آنها با این کار مانع ورود آلودگي به كندو می‌شوند. گاه موش‌ها وارد كندو مي‌شوند اما پس از نيش خوردن بسیار می‌میرند. در این‌صورت به‌علت ناتوانی زنبورهای عسل در حمل موش، آن را ضد عفوني و موميايي مي‌كنند. زنبورهایی كه موش را نيش زده‌اند و مرده‌اند از كندو بيرون انداخته مي‌شوند.
زنبور عسل با گرفتن رطوبت عسل و گردة گل از فاسد‌ شدن آن در مدت طولاني جلوگیری مي‌کند. زنبور عسل براي توليد عسل از بهترين¬ها استفاده مي‌كند. زنبورهای كارگر، نر و ملكه همگی از فرآورده‌های تولیدی اين اجتماع بهره می‌برند.
99 درصد فعاليت‌هاي كلني زنبور عسل به‌وسیلة زنبورهای كارگر انجام می‌شود. پس از اینکه ملكه تخم‌ها را داخل ظروف شش‌گوشه قرار‌ داد، زنبورهای كارگر آنها را در دماي 37 درجة ثابت نگهداري مي‌کنند. زنبورهای كارگر محافظ لاروها كمتر به بيرون از كندو می‌روند و تغذيه آنها وظیفه ديگران است. در‌ صورت افزایش یا کاهش دماي خارج كندو، دماي داخل كندو را براي نگه‌داري تخم‌ها ثابت نگه مي‌دارند. برای تولد لارو زنبورهای کارگر 21 روز لازم است و در این مدت وظیفة مراقبت و ثابت ‌نگه ‌داشتن دمای کندو بر‌ عهده زنبورهای کارگر است. اگر تخم‌ها از کندویی به کندوی ديگر اضافه شود در‌ صورت قادر‌ نبودن زنبورهای کارگر به ثابت ‌نگه‌ داشتن دمای کندو، تخم‌هاي اضافي از بين خواهند‌ رفت.

از زنبور عسل بیاموزیم
از عسل ‌هاي متنوع، سالم و باكيفيت استفاده کنیم. از ورود عسل آلوده به داخل کارگاه توليد جلوگیری شود. عسل و گردة گل با رطوبت کمتر مصرف شود. در ‌صورت بالا ‌بودن میزان رطوبت آن، برای پیشگیری از فساد، رطوبت آن را در دماي مناسب بگيريم. قبل از ورود به محل توليد عسل ، حمام کرده و دست‌ و پاها ضد عفوني شود. داخل کارگاه توليد هم بايد كاملاً ضدعفوني گردد. محل استحمام بايد دور از محل توليد باشد.
از ورود افراد متفرقه و حيوانات موذی به داخل توليدي جلوگیری شود. براي ضدعفوني محیط تولیدی از مواد حاوی الکل استفاده شود. دستشویي‌ها باید از کارگاه توليد فاصلة مناسب داشته باشد. به محض بروز آلودگي در کارگاه توليد، محل باید ضدعفوني و افراد یا عوامل آلوده از محل خارج شود. در ‌صورت شدت آلودگي (آنقدر از ‌بین بردن آن سخت یا ناممكن باشد) کارگاه باید به مکان ديگري انتقال يابد و از ورود افراد ناسالم به مکان جديد جلوگیری شود.
براي بسته‌بندي محصول باید از ظروف تجزيه‌ناپذیر استفاده شود. همچنین از حرارت، وكيوم و پلمپ مناسب استفاده شود. بسته‌ها در محیطی دور از اشعة خورشيد و در دماي معيني ذخيره شوند.


تولیدات زنبور عسل
فرآورده‌‌هاي اصلي زنبور عسل عبارتند از:
1. عسل       
2. گرده گل
3. ژله رویال یا شاه‌انگبین
4. بَره‌موم


عسل
موادی كه زنبور عسل داخل كندو مي‌آورد عبارت است از:
1. شهد گل (عسل ).
2. مدفوع شپشك‌هايي كه شيرة ساقه را می‌مکند (عسل ك).
3. ترشح ساقه و برگ‌ها (عسل ك).
عسل به دو گونة زير تقسيم مي‌شود:
1. تك‌گلي مهاجر و يا غيرمهاجر كوهي و يا دشت.
2. متنوع مهاجر و يا غيرمهاجر كوهي و يا دشت.
بهترین نوع عسل ، عسل متنوع غيرمهاجر کوهی است. تنوع گياهي این عسل بايد از ده گونه گل بیشتر باشد. معمولاً بیست‌وپنج درصد عسل را يك تا دو گونه گياه تشكيل مي‌دهد و غلظت مناسب دارد. در این کندوها بیماری کمتر است و از داروهاي شيميايي به‌ندرت استفاده مي‌شود. به‌علت غيرمهاجر بودن زنبورها معمولاً برداشت عسل اواخر پاييز یا زمستان انجام خواهد ‌شد. زنبور عسل بهترين، مقوي‌ترين و ضدباكتري‌ترين عسل خود را ذخيره و خود ضعيف‌ترين نوع آن را مصرف مي‌کند. براي به دست آوردن محصولی مرغوب می‌بایست عسل بعد از آخرين فعاليت زنبور عسل در بهار، تابستان و پاييز و خصوصاً ابتدای زمستان برداشت شود. اين عسل ، از عسل ‌هاي مرغوب آن منطقه است که با ذخيرة آن در کندو، در فصل زمستان کلنی كمتر آسيب خواهد ‌دید. زنبور عسل آن را براي ذخيرة اصلي خود نگه می‌دارد و در ‌ضمن رطوبت كمتري دارد.
 عسل شكري و يا عسل ‌هاي دشت تك‌گلي كه از لحاظ كالري و ضد ميكروبي ضعيفند به سرعت در زمستان آسيب مي‌بينند.
در تغذیه  بيمار با عسل بايد به نوع عسل توجه داشت. عسل در دو نوع منطقة آب‌و‌هوایی تولید می‌شود: (1) مرطوب و ‌خشك، و (2) سرد ‌و ‌خشک. البته عسل منطقة سرد‌ و ‌خشک مرغوب‌تر است. میزان رطوبت بر مرغوبيت عسل تأثیر دارد:
1. عسل با رطوبت 13 تا 17 درصد بهترین نوع عسل است و شفاي كامل در اين عسل وجود دارد.
2. عسل با رطوبت 17 تا 20 درصد برای مصرف دارويي مفید است.
3. عسل با رطوبت 19 تا 23 درصد نامرغوب و در زمان كوتاهي فاسد مي‌شود.

نگهداري عسل
زنبور عسل در دماي 10 تا 37 درجه سانتيگراد عسل را نگهداري مي‌كند و مانع افزایش دمای آن می‌شود. عسل داخل ظرف‌های شش‌گوشه‌ و در محیطی تاریک و دور از اشعة خورشید نگهداری می‌شود. این عسل براي مصرف يك تا چند روز زنبور کافی است. اين ظروف شش‌گوش «شان» را تشکیل می‌دهند که در بهار و تابستان به‌صورت باز يا بسته و هنگام پاييز و زمستان فقط به صورت بسته مورد استفادة زنبور واقع می‌شود. اين ظروف از ماده‌اي به نام «موم» ساخته شده كه در طبيعت تجزيه‌پذير نيست (مگر توسط حشرة موم‌خوار). پس با توجه به طبیعت عسل بهتر است که ما نیز عسل را در همان دما و در جای تاریک نگه داریم. عسل را کم‌کم (به اندازه مصرف چند روز) و در ظرف با درب محکم و جنس تجزیه‌ناپذیر مانند شیشه، پلاستیک و... نگهداری و درب ظرف را محکم کنیم (منظور تجزیه به واسطة باکتری‌ها و موجودات زنده است).

مصرف عسل
هنگام بهار و تابستان همة ساکنان کندو (نوزادان و كارگران و نرها و ملكه) از عسل استفاده مي‌كنند. اما در پاييز و زمستان، بخصوص زمستان، ديگر از نوزادان و نرها خبري نيست و فقط زنبورهای كارگر و ملكه عسل را مصرف می‌کنند. پس ما هم از زنبور عسل بیاموزیم که مصرف عسل در بهار و تابستان برای کودکان، زنان باردار یا شیرده و مردان مفیدتر و مناسب‌تر است و هنگام پاییز و زمستان برای کارگران و دختران.

شفاي عسل در كندو
عسل تولید‌شده در کندو به تخم زنبور چند روزه برای رشد بهتر خورانده می‌شود. ملكه قبل و بعد ‌از بارداری عسل مصرف می‌کند چون مصرف اين مادة حياتي را براي رشد كودكان خود و تأمين مواد معدنی، ويتامين¬ها و پروتئين لازم مي‌داند. وجود عسل در كندو و مصرف مداوم آن، زنبور عسل را از خطر هجوم بيماري‌ها مصون مي‌دارد. با کاهش عسل در کندو سه بیماری اسهال، یبوست و بیماری‌های عفونی شایع می‌شود و با مصرف عسل این بیماری‌ها ریشه‌کن می‌شوند‌. بنابراین ما نیز با مصرف عسل از این بیماری‌های محافظت می‌شویم. بر اساس تحقیقات خوراندن مقدار بسیار کم عسل خالص بدون گرده گل به کودکان کمتر ‌از دو سال اشکالی ندارد. همچنین مصرف عسل برای زنان باردار و شیرده بسیار مفید و لازم است.
بیماری‌هایی که با خواص درماني عسل بهبود می‌یابد عبارتند‌ از: كم‌خوني، كمبود آهن و املاح معدنی كمياب و ناشناختة بدن، اعصاب، التهابات كليه و مثانه، درمان چاقي و لاغري، ميگرن فصلي و غيرفصلي، زخم معده و اثنی‌عشر، کمبود مواد غذایي بعد از عمل‌هاي جراحي، نفخ و اسيد معده،‌ کاهش اشتها و رشد كودكان، زخم‌هاي درمان‌ناپذیر، سوختگي‌ها، سلول‌سازي مغز و استخوان، کاهش قدرت دفاعي بدن در مقابل بيماري‌ها، کاهش اسپرم در مردان، مشکلات باروري و شيردهي در زنان، التهاب پروستات، التهاب كيسة صفرا، حساسیت فصلی، التهاب تخمدان و رحم، التهاب گوش و حلق و بيني، ام‌اس، ضعف و نامنظمی فعالیت قلب و عروق، كوفتگي رگ‌هاي عصبي، بیماری‌های پوستي، ‌غلظت خون و بسته‌شدن رگ‌ها، التهاب لثه، التهاب گلو‌ و لوزه، التهاب مفاصل و رماتيسم مفصلي، فشار خون، نامنظمی عملکرد لوزالمعده، تيرویيد،‌ عفونت‌هاي چشم و گوش، بیماری‌های کبد، ريزش مو،  بوي بد دهان، چین‌و‌چروک پوست، هضم و جذب نامناسب غذا، مشكلات ريوي، آسم و آلرژي، قولنج معده، بیماری‌های كليه و رحم و تخمدان‌ها.

گرده گل   
«والزروع والنخل طلعها حظيم» (مشخصات آیه؟).
زنبور عسل گردة گل را از روي پرچم‌هاي گل با پاهایش داخل كندو مي‌آورد و آن را به‌سرعت مصرف مي‌کند. براي ذخيره کردن گرده، رطوبتش را گرفته، داخل ظروف شش گوشة تجزیه‌ناپذیر و دور از اشعة خورشید نگه می‌دارد. درب‌ ظروف را نمي‌بندد زيرا دائم از آن استفاده می‌کند. همچنین  باز بودن درب آنها باعث تبخير رطوبت گردة گل مي‌شود.
انسان نیز پس از خارج کردن گردة گل از کندو می‌بایست برای جلوگیری از تخریب زودهنگام بلافاصله آن را رطوبت‌گیری و در جاي خشك و خنك و دور از نور خورشيد نگهداري کند.
زنبور عسل با احساس وجود گردة كافي در صحرا تخم‌گذاري را شروع و با اتمام گردة گل آن را متوقف مي‌‌کند. زيرا تخم‌ها براي رشد از گردة گل  تغذیه می‌کنند و در ‌صورت نبود گردة گل در بهار و تابستان،‌ نسل زنبور عسل منقرض خواهد شد. كميت و كيفيت تخم‌گذاري ملكه نیز به وجود گرده گل بستگي مستقيم دارد. با وجود گردة گل بيشتر، مقدار تخم‌گذاري ملكه بيشتر خواهد شد. همچنین زنبورهای نر از نظر جنسي قوي‌تر خواهند شد. در نتيجه، وجود گردة گل با توليد مثل زنبورعسل رابطة مستقيم دارد.
پس ما هم بیاموزیم و از گردة گل برای رشد بهتر کودکان بیشتر از دو سال، تقویت زنان قبل و بعد‌ از بارداری، شیردهی مادران، رشد نوجوانان، بهبود ضعف قوای جنسی و ناباروری زنان و تکثیر و تقویت اسپرم مردان استفاده کنیم.
بیماری‌هایی که با خواص درمانی گردة گل بهبود می‌یابند عبارتند از: دیابت (مرض قند)، ضعف عمومي و بی‌اشتهایی و رشد نامناسب،‌ كم‌خوني، كمبود آهن و مواد معدني كمياب بدن، کمبود ويتامين‌هاي لازم بدن بخصوص ويتامين‌هاي گروه ب، حساسيت بهاري، ميگرن فصلي، چاقي و لاغري، بیماری‌های پروستات،‌ كبد، تقويت كليه و مثانه، مقدار اسپرم و قدرت آن در مردان، تقویت حافظه، سلول‌سازي مغزي، سلول‌سازي استخوان، زخم‌هاي درمان‌ناپذیر، تقويت استخوان‌هاي بدن، بهبود عملکرد معده و اثنی‌عشر، ورم‌هاي پوستي و صدفيه، قدرت دفاعي بدن در مقابل بيماري‌ها، قدرت باروري زنان، شيردهي در زنان.

ژله رويال
زنبور عسل پس از خوردن گردة گل از غدد مغزي  رويال ژله را ترشح مي‌كند. این ماده به دلیل فسادپذیری بیش از نه روز داخل كندو نگهداری نمي‌شود. در اين فاصله، لاروهای زنبور كارگر، زنبور نر و يا ملكه از این ماده تغذیه می‌کنند. تعداد روزهای تغذیه از رویال ژله مشخص‌کنندة نوع آنها است. لاروهایی که سه روز اول زندگي را با رويال ژله تغذیه مي‌كنند زنبورهای کارگر و آنهایی که پنج روز اول از این ماده تغذیه می‌کنند زنبورهای نر هستند. فقط ملكه نه روز اول زندگي خود را از اين مادة حيات‌بخش تغذیه مي‌كند. برای باقی عمر غذای زنبورها بجز ملكه عسل و گردة گل است. زنبور ملكه برای رشد و سلول‌سازي و توليد مثل بيشتر و تقويت قواي جنسي و طول عمر همواره از رويال ژله تغذیه مي¬كند. مدت مصرف رويال ژله در زنبور عسل سبب به وجود ‌آمدن تفاوت‌های اساسی بین زنبورهای كارگر و نر با زنبور ملکه می‌شود.
انسان نیز می‌تواند در هر سنی از رویال ژله تغذیه کند. همچنین از این مادة شفابخش برای رشد و سلول‌سازی بیشتر و تقویت قوای جنسی و تولید مثل و طول عمر استفاده می‌شود. البته بهتر است از این ماده مقدار کمی برای کودکان، نوجوانان و سالمندان استفاده کنیم و مقدار بیشتر آن برای زنان باردار و شیرده بسیار مفید است.
بیماری‌هایی که با خواص درماني رويال ژله بهبود می‌یابند عبارتند از: مشكلات حنجره، كمك به ريه، تقويت قواي جنسي در مردان و زنان، تنظيم فشار خون، زخم معده، مشكلات قلب و عروق، ضعف چشم، عفونت‌هاي رحمي و تناسلي، کمبود املاح معدنی و تراكم استخواني، ميگرن و سينوزيت، دیابت(مرض قند)، مشكلات كبدي، يرقان، سلول‌سازي مغز و استخوان، تنگي نفس، نفخ معده، ‌ضعف عمومي بدن، اعصاب، سم‌زدايي از بدن، رماتيسم قلبي و مفصلي، زخم‌های سوختگي كهنه، ميخچه و دمل، ام‌اس، بیماری‌های پوستي عميق، صدفيه، اگزما، زخم‌هاي رحم و آلت تناسلي، بواسير، تقويت حافظه. مصرف رویال ژله موجب نشاط و طول عمر نیز خواهد ‌شد.

بَره‌موم
ماده‌ای را که زنبور عسل از شيرة درختان، روي برگ یا ساقه و كناره‌ی گل ها با شيره‌هاي خاص تهيه مي‌كند بَره‌موم می‌نامند. از این ماده به منظور ضد عفونی‌کردن محیط تخم‌گذاري ملکه و کندو استفاده می‌شود. همچنین درزهاي كندو را برای جلوگیری از ورود حشرات موذي و ميكروب‌ها با بره‌موم می‌پوشانند. ما نیز می‌توانیم از این مادة گران‌بها برای درمان بیماری‌های قارچی و عفونت‌های رحم، پوست، معده، روده و... استفاده کنیم.
از بره‌موم برای درومان این بیماری‌ها استفاده می‌شود: التهاب دهان، التهاب گوش، از بين بردن بوي بد دهان، ام‌اس، التهاب لوزه، مغز و اعصاب و تنظيم عمل غده هيپوفيز، درد دندان، تأمين املاح معدنی كمياب و ناشناخته در بدن، بیماری‌های  فك و لثه، تنظيم عمل قلب و عروق، زخم معده، بهبود بيماري‌هاي ناشناخته، سرطان معده و روده، تقويت قدرت دفاعي بدن در مقابل بيماري‌ها، جلوگيري از رشد غدد سرطاني در بدن، جلوگیری از مرگ‌و‌مير اسپرم و تخمك، التهاب مفاصل، بواسير، التهاب و عفونت گلو، ميخچه و دمل، التهاب مجاري ادرار و عضو تناسلي، سلول‌سازي عصبي، تنظيم فشار خون، بهبود گرفتگي رگ‌هاي عصبي، سم‌زدایی از بدن، درمان لرزش دست، بیماری‌های پوستي، تقویت حافظه، ایجاد نشاط عمومی،  بهبود زخم‌هایي كه دير خوب مي‌شوند.
 


بخش دوم

عسل در تغذیه و طب اسلامی
در دين مبين اسلام فقط از خدا، قرآن و عسل به عنوان  شفا تعبیر شده است. درخواست از خدا و قرآن و عسل براي شفاي روحي وجسمي در آيات زير آمده است.
قد جاءتكم موعظه من ربكم و شفاء لما في الصدور (شفاي الهی)
و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنين (شفاي قرآني)
يخرج من بطونها شرابٌ مختلفٌ الوانه فيه شفاءٌ للناس (شفاي مائدة مبارك عسل )
انسان در هنگام اضطراب و درماندگي بي¬درنگ به سه شفاي بالا تمسك مي¬نمايد. اولاً از خدا مي‌خواهد در اين گرفتاري به او كمك نمايد؛ ثانياً به دستور او از قرآن تعليماتي براي رهایي از اين گرفتاري مي‌خواند و از راهنمايي‌هاي آن به نحو احسن كمك مي-گيرد و به آن عمل مي¬كند؛ ثالثاً به دستور او از عسل (مائدة شفابخش وحياني) استفاده مي¬كند.
اين سه درخواست، در حقيقت همه‌اش درخواست از خداست. همچنان که خورشيد نور خود را بر ما مي‌تاباند و اگر چشمانمان را باز كنيم اين نور را خواهيم ديد و اگر چشمان خود را ببندیم آن را درک نخواهیم کرد، در مورد عسل هم اگر تقواي توحيدي و رسالتي نداشته باشيم و كفران نعمت اين مادة آسماني را كنيم و آن را با دست‌هاي آلوده و يا درست مصرف نكردن خراب كنيم، ديگر توقع شفاي مطلق را نمي‌توانيم داشته باشيم.
به تجربه ثابت شده است كه يقين به شفابخشي عسل توسط هر انساني (مسلمان يا غير مسلمان) صد درصد تأثير شفابخشي بر او خواهد داشت و عدم يقين به شفابخشي عسل در فرد باعث عدم اثر شفابخشي عسل در وي مي‌شود و اگر هم تأثيري داشته باشد او اين اثر شفابخشي را حس نخواهد كرد.

عسل در قرآن
آیه‌های قرآن دربارة عسل به این شرح است:
1. در سوره نحل (آیات 65 تا 69) به ترتیب درباره آب، شیر، شیرة خرما و انگور نکاتی مطرح می‌شود و در ادامه از شهد گلی سخن می‌رود که زنبور عسل به امر پروردگار تهیه می‌کند و قرآن کریم آن را شفاء می‌نامد.
2. در سوره محمد (آیه 15) از بهشت و خوراک‌های بهشتی وعده داده شده به متقین سخن می‌رود که نهرهایی از آب، شیر، افشرة میوه‌ها و عسل مصفّی دارد.
3. در سوره مُطَفّفین (آیات 18 تا 28) دربارة محمد(ص) و محمدیون که علیّون (علیّین) نامیده می‌شوند و اینکه نیکوکاران از فراوانی نعمت در بهشت ابد برخوردارند و در رخسارشان نشاط و شادمانی نعیم بهشتی نمایان است سخن گفته شده است. آنها از شهد گلی سربه‌مهر می‌نوشند که به مشک مهر‌ کرده‌اند. این نوشیدنی در رایحه‌های مختلف است و نوشندگان بر یکدیگر پیشی می‌گیرند و هنگامی که نوشیدنی‌ها در سراشیبی سرازیر می‌شوند و در هم می‌آمیزند به چشمة جوشانی می‌مانند که مقربین از آن می‌نوشند.
در آیه‌های سورة نحل از «عسل » نامی به میان نیامده است؛ پس هر عسل ی شفاء نامیده نمی‌شود. در اینجا سخن از شهد گلی ویژه است که قرآن آن را برای مردمان شفاء می‌داند. فقط در سورة محمد(ص) به طور مشخص از عسل مصفی نام برده‌ می‌شود. سوره مطفّفین از نوعی عسل برتر مختص ابرار و مقربین نام می‌برد و با توضیح بسیار روشن، عسل مومی پولک‌بسته با رایحة خوش را مخصوص علیّون، ابرار و مقربین می‌داند. عسل معرفی شده در سورة نحل باید شرایط هفت‌گانه‌ای داشته باشد که عبارتند از:
1. وَﺃَوحَی‌رَبُّکَ‌ﺇِلَی‌النَّحلِ‌ﺃَنِ‌اتَّخِذِی‌مِنَ‌الْجِبَالِ‌بُیُوتًا‌وَ‌مِنَ‌الشَّجَرِ‌وَ‌مِمَّا‌یَعْرِشُونَ
و خدا به زنبور عسل وحی کرد که از شکاف کوه‌ها، درختان و سقف‌های رفیع خانه برگزیند.
2. ثُمَّ‌کُلِی‌مِن‌کُلِّ‌الثَّمَرَاتِ...
سپس از تمامی میوه‌ها بخور... (پروردگار می‌فرماید زنبور عسل می‌بایست از تمامی ثمرة گیاهان تغذیه کند. منظور از ثمرة گیاهان شهد گل و ‌میوه، صمغ برگ‌و‌شاخه و گردة گل‌ها در تمامی طول سال است.)
3. فَاسلُکِی‌سُبُلَ‌رَبِّکَ‌ذُلُلاً...
پس به پیروی از امر پروردگار زنبور عسل می‌بایست در منزلگاه‌های مذکور ساکن‌شود و فقط از ثمرة گیاهان تغذیه کند و این شیوة زندگی را در هر لحظه و هر مکان مو‌به‌مو در‌‌ پیش گیرد. از این ‌رو در ‌صورت جابه‌جایی زنبور عسل ، تغذیة کندو با خوراک‌های تقویتی و یا مصرف داروهای شیمیایی برای پیشگیری یا درمان بیماری‌ها، زیست زنبور عسل را از چرخه‌ای که خداوند فرموده است منحرف کرده‌ایم. بنابر‌این عسل به‌دست آمده چندان شفابخش نخواهد‌ بود.
4. یَخرُجُ‌مِنم‌بُطُونِهَا...
آنچه زنبور عسل از گیاهان تغذیه می‌کند، در دستگاه گوارش با ترشحات گوارشی او در‌ هم آمیخته و از شکم زنبور عسل بیرون می‌آید. این قسمت آیه به آنزیم‌های ترشح‌شدة دستگاه گوارش زنبور عسل اشاره دارد.
5. شَرَابٌ...
کلمه «نوشیدن» به مصرف بیشتر‌‌ از بیست گرم مایعات و «خوردن» به بلعیدن قطرات یا ذرات کم‌و‌زیاد اطلاق ‌می‌شود. پس میزان مصرف عسل به عنوان شفاء نباید در هر وعده کمتر ‌از یک قاشق غذاخوری باشد.
6. مُخْتَلِفٌ‌ﺃَلْوَانُهُ...
این عبارت به این نکته اشاره دارد که هر منطقه با توجه به نوع میوه، گل، شهد، صمغ و پوشش گیاهی عسل خاص دارد.
7. فِیهِ‌شِفَآءٌ‌لِّلنَّاسِ
این عبارت گویای این است که رنگ هر عسل نشان‌دهندة منطقه آب‌و‌هوایی و پوشش گیاهی خاص آن منطقه است. عسل به دست آمده از این گونه اقلیم، عسل ی با خاصیت شفابخش است. کلمه «فیه» گویای این است که برای حفظ خاصیت شفابخشی عسل باید به تنهایی و با معدة خالی مصرف شود. بنابراین مخلوط کردن عسل با هر مادة دیگر خواص شفابخش آن را کاهش می‌دهد.
بدین ترتیب، قرآن ‌کریم عسل ی را شفابخش می‌داند که زنبور عسل در دل کوه، میان درختان و سازه‌های دست‌ساز بشر (کندو) و با تغذیه از شهد گل‌ها و میوه‌ها و گرده‌گل‌های آن منطقة خاص طی سال تولید‌ کرده باشد. همچنین میزان مصرف عسل به عنوان شفاء حداقل یک قاشق غذاخوری و با معدة خالی است. همچنین عسل هر منطقه خواص ویژه‌ای برای انسان دارد.

عسل و سلامتی از منظر قرآن
آیه‌های 17 تا 24 سورة مبارکة عبس دربارة کفران نعمت الهی، خلقت و مرگ انسان است. در ادامه همین فراز می‌فرماید «ما راه را برای او آسان نمودیم» و تأکید می‌کند که آنچه به انسان دستور داده شده انجام نداده و با تأکید بیشتری می‌فرماید «پس باید انسان به غذای مصرفی خود بنگرد». در ادامة آیه از نعمت‌های سالم، آشامیدنی‌ها، خوراکی‌ها، هوای مطبوع باغ‌های انبوه و چراگاه‌ها سخن می‌گوید.
از آیة 69 سورة مبارکة نحل درمی‌یابیم عسل بهترین مادة شفابخش و حیاتی است:
ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (نحل / 69).
با توجه به آیة سورة مبارکة عبس می‌بایست بیشتر در آیة فوق تأمل کرد. شرایط مصرف خوردنی‌ها، نوشیدنی‌ها، هوای سالم و همچنین داروهای مصرفی با توجه به تأکید در سورة مبارکة عبس و آیات قرآنی دیگر در آیة 157 سورة مبارکة اعراف آمده است:
يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ (اعراف / 157).
«بر آنان حلال می‌شود مصرف آنچه پاکیزه و تمیز و تازه است.»
در آیه‌ای از سورة مبارکة کهف دربارة غذا می‌فرماید:
فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا (کهف / 19).
«پس باید بنگرد که کدامین خوراک پاکیزه‌تر است.»
انتخاب خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های برتر و سالم‌تر و استنشاق هوای سالم همچنین استفاده از داروهایی با عوارض جانبی کمتر، مضمون بارز آیة سورة مبارکة عبس و دو آیة فوق است. عسل از نمونه‌های برتر خوراک سالم است که خوردنش باعث قوت و استنشاق بخور آن روح‌بخش و شفابخش است. عسل دارویی شفابخش بدون عوارض جانبی است.
در آیة 157 سورة مبارکة اعراف آمده است:
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ (اعراف / 157).
«بر آنان حرام می‌شود مصرف آنچه ناپاک و آلوده است.»
از جمله خوردنی‌ها، آشامیدنی‌ها و هوای آلوده و داروهای آلوده یا دارای عوارض جانبی بسیار زیاد برای انسان زیان‌آورند. اما در عسل هیچ‌گونه آلودگی یافت نمی‌شود و میکروب‌ها در آن نمی‌توانند زنده بمانند. قرآن به عسل صفت شفا داده است، یعنی عسل خوراکی مطبوع و دارویی شفابخش و بدون عوارض جانبی است.
در آیة 219 سورة مبارکة بقره آمده است:
إِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا (بقره / 319).
 این آیه دربارة علت نهی مصرف خمر و قمار است و اینکه ضررشان  بیش از نفعشان است. منع خوردن و آشامیدن هر آنچه ضرر استفادة آن بیش از نفعش باشد در این آیه همچون یک قانون قرآنی آمده است. قرآن صفت شفا را به عسل می‌دهد زیرا به هیچ وجه خوردن، آشامیدن و مصرف آن برای انسان ضرر و زیانی نخواهد داشت. بنابراین مصرف به‌اندازة عسل به قصد شفابخشی، برای بیمار ضرری نخواهد داشت و این خود مصداق روشن این آیة سورة مبارکة اعراف است:
كُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ (اعراف / 31).
«بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید.»
انسان باید متناسب نیاز بدن از دارو، غذا و نوشیدنی‌ها مصرف کند. پروردگار مصرف بیش از اندازه هر چیز را نهی کرده است و در آیة اول سورة مبارکة تکاثر می‌فرماید:
أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (تکاثر / 1).
«شما را از زیاده‌روی در هر چیزی نهی می‌کنیم.»
این آیه شامل عسل نیز می‌شود. مقدار مناسب خوردن عسل برای اینکه مصداق نوشیدن باشد (آن‌طورکه در آیه سورة مبارکة نحل آمده است) لازم است حداقل در هر وعده بیست گرم عسل مصرف شود. با آزمایش ثابت شده است که میزان مصرف هر نوع عسل برای شفای انواع بیماری از یک تا ده قاشق غذاخوری در روز متغیر‌است و این امر مصداق بارز مصرف عسل در سورة مبارکة نحل است چرا ‌که مصرف یک تا ده قاشق عسل معقول و جایز است.
در آیة 114 از سورة مبارکة نحل آمده است:
كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلالًا طَيِّبًا (نحل / 114).
«پس بخورید از آنچه به شما خداوند روزی داده، حلال و طیبش را.»
پروردگار در قرآن خوردن بعضی از خوراک‌ها را حرام کرده است و برای سالم ماندن باید از مصرف این خوراکی‌ها پرهیز ‌کرد. ما می‌بایست از حلال و ‌حرام و سالم بودن خوراکمان آگاه باشیم.
در آیة 195 از سورة مبارکة بقره آمده است:
وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (بقره / 195)
«و با دستان خود، خود را به هلاکت نیندازید.»
این آیه اهمیت دادن به سلامتی، سالم زیستن و به هلاکت نینداختن خود را واجب دانسته است. مصرف خوراکی‌ها و نوشیدنی‌هایی که باعث کم شدن حتی یک روز از عمر انسان شوند نهی شده است. استنشاق هوای آلوده و مصرف دخانیات و داروهایی که باعث کوتاه شدن عمر می‌شود نهی شده است.
پس خوب است از عسل ، این مادة شفابخش، استفاده کنیم تا از عمری طولانی، سلامت پایدار و جایگاه متعالی بهره‌مند شویم. به زمان، مکان، مقدار، نوع، چگونگی و عاقبت مصرف هر چیز بیندیشیم. تا زمانی که از سلامتی عسل در شرایط پنج‌گانة بالا اطمینان پیدا ‌نکرده‌ایم از خوردن، نوشیدن و استشمام آن پرهیز ‌کنیم. همچنین آن را به عنوان یک دارو مصرف نکنیم. بهتر‌ است از عسل با شرایط ویژة بیان‌شده در قرآن کریم استفاده کنیم.
 
بخش سوم
عسل ‌درمانی


روش‌های درمان موجود در دنياي امروز سه گونه است:
1. درمان با داروهاي متداول مانند قرص، كپسول، سرنگ و شیاف که به سه دسته تقسیم می‌شوند:
الف. مادة مؤثر تهیه‌شده از مواد شيميايي و تركيبي است.
ب. مادة مؤثر عصارة گياه است كه با فرآيند شيميايي از گياه تهيه شده است.
ج. مادة مؤثر مخلوطي از فرآيند شيميايي و عصارة گياه است.
2. درمان با داروهاي گياهي كه به صورت گل گياه، ریشه، ساقه، ميوه،‌ و دانة خشك يا تر، مخلوط فشردة گياه خشك يا تر، عصارة گياه مايع يا تقطير گياه تهیه شده‌اند.
3. درمان با عصارة گياه به صورت مخلوط با عسل . اگر مادة مؤثر عسل به روش طبيعي وارد بدن شود بدون عوارض جانبی و بهترین دارو خواهد ‌بود. عسل دارویي شفابخش و بدون عوارض جانبي است. در درمان با روش‌های اول و دوم دارو باید در زمان مشخص مصرف‌شود؛ ‌ضمن اینکه بیست تا سی درصد عوارض جانبي خواهد ‌داشت. ولي در روش سوم توجه به زمان مصرف دارو الزامی نيست زيرا مصرف عسل حاصل ‌از عصارة گیاه برای معده مضر نیست و همچنین عوارض جانبي نخواهد ‌داشت.

ویژگی‌های درمان به روش سوم
استفاده از روش سوم به دو صورت امکان‌پذیر است:
1. مخلوط عسل با گیاه. در اين روش عمل جذب به‌كندي انجام مي‌شود و همچنین خواص درماني مادة مؤثره كمتر است.
2. مخلوط عسل با آب گیاه. در‌ صورت ترکیب عسل با آب گیاه بدون رطوبت‌گیری، رطوبت در‌ مدت 24 تا 48 ساعت موجب فاسد ‌شدن دارو خواهد ‌شد. پس باید دارو قبل ‌از 48 ساعت مصرف ‌شود یا در دماي زير صفر نگهداري شود. توجه داشته باشید افزایش رطوبت عسل تا بیست درصد عوارض جانبی را به ‌دنبال خواهد‌داشت.
تركيب عسل با آب گياه به همراه رطوبت‌گيري به دو روش انجام مي‌شود:
الف. دستگاه شبيه‌ساز زنبور عسل . به وسیلة دستگاه، آب گياه و عسل را با هم مخلوط‌ می‌کنیم.  در عمل رطوبت‌گيري مقداري از اسانس‌هاي اصلي تبخير ‌مي‌شود و در نتیجه مادة مؤثره تا نود درصد در عسل باقی خواهد‌ ماند. این ماده از صد كيلو عسل و صد كيلو آب گياه فر‌آوري می‌شود.
ب. زنبور عسل . در اين روش تبخير اسانس‌هاي اصلي عسل بسيار كم است. از ده تا صد درصد آب گياه و صد درصد عسل نسبت به نوع گياه بهره‌برداري مي‌شود. در اين فرآيند ترشح آنزيم‌هاي معدة زنبور عسل دو چندان می‌شود و صد درصد آب گياه داخل عسل خواهد ‌ماند. محصول به دست آمده از این فرآیند عسل دوبله دياستاز با عصارة ده تا صد درصد نامیده می‌شود.
از هر دو روش الف و ب مي‌توان براي عصاره‌گيري مادة مؤثرة گياهان به واسطة عسل استفاده كرد. بهتر است در دو روش مذکور، از عسل گونة متنوع غيرمهاجر استفاده‌شود كه داراي خاصيت ضد‌باكتري و تنوع گياهي است. در اين حالت عسل از بهترين ها انتخاب شده و آخرین ذخيرة زنبور عسل است.

دلایل انتخاب عسل برای درمان
1. عسل با 14 درصد رطوبت فسادناپذیر است.
2. با عسل ميكروب و يا باكتري ظرف 48 ساعت از بين مي‌رود زیرا میکروب در عسل دوام ‌نمی‌آورد.
3. عسل جذب‌کنندة رطوبت است؛ بنابراین این عسل براي بهبود بسياري از بيماري‌ها مؤثر خواهد ‌بود.
4. قند موجود در عسل ساده است و به‌راحتی از دهان، مري و معده جذب خون مي‌شود. خاصیت جذب سریع قند در بدن انسان، اهميت فراوان در علم پزشکی دارد. بدن آن را كامل و بدون كم و كاست مصرف مي‌کند و از آن براي بهبود بيماري كمك می‌گيرد.
5. عسل ماده‌ای شفابخش، حياتي و بدون عوارض جانبي است. مادة مؤثرة آن اثر معجزه‌آسایش در مداواي بيماري را بدون عوارض جانبي نشان‌ خواهد ‌داد.
با تولید محصولي متشکل از همة فرآورده‌هاي زنبور عسل و عرضه ‌کردن آن به مردم، شفابخشي اين محصول براي همه آشكار خواهد ‌شد. با مصرف مخلوطي از سایر فرآورده‌هاي زنبور عسل ، بيماري‌ها مختلف درمان می‌شوند. تحقيق دربارة مصرف عسل ، گردة گل، بره‌موم و رويال ‍‍ژله بر روی افراد گوناگون نشان ‌‌داده است که:
1. روان ‌بودن، رس ‌كردن (شکرک ‌زدن)، بالا‌بودن وزن حجمي، شيريني زیاد و چسبندگي عسل عواملي است كه اغلب مردم از آن شكايت دارند و به همین دلیل از مصرف آن به‌تنهايي و در طولاني‌مدت خودداری می‌کنند؛ در‌صورتي‌كه برای درمان با عسل می‌بایست مصرف آن دست‌کم سه  تا شش ماه ادامه پیدا کند.
2. دانه‌بندي گرده گل، طعم و بوي نامطبوع در اغلب گرده گل‌ها، جذب ناقص و فشاري كه جذب آن به معده مي‌آورد، عواملي است كه اغلب مردم از آن شكايت دارند. ولی مصرف آن براي درمان بايد سه تا شش ماه با سه روز وقفه در هر پانزده روز به طول انجامد.
3. عواملی مانند طعم و بوي نامطبوع، سخت‌بودن، مشكلات بلعيدن، جذب ناقص و فشاری كه جذب بره‌موم برای معده به دنبال دارد، در اغلب مردم مانع از مصرف آن به‌تنهايي و در مدت طولاني می‌شود؛ در ‌صورتي كه براي درمان بايد یک تا دو ماه متناوب (هر روز يا يك روز در ميان) مصرف شود.
4. ترش بودن و مصرف مداوم آن به حالت مكيدن، در بعضي از مردم سبب بروز خارش و يا زخم در دهان مي‌شود كه اغلب مردم از آن شكايت دارند و در نتیجه از مصرف آن به‌تنهايي اجتناب مي‌كنند.

انواع عسل ‌های حکیم
نتيجه تحقيقات نشان مي‌دهد فرآورده‌هاي زنبور عسل نقش مکمل یکدیگر را دارند و مصرف مخلوط فرآورده‌ها از اثرات شفابخش آن نمي‌كاهد. با توجه به ذائقة مصرف‌کننده و خواص درمانی اين فرآورده‌ها محصولاتی جديد با تركيبي استاندارد فراهم ‌كرده‌ايم. این محصولات با در‌ نظر‌ گرفتن مقدار مناسب و لازم برای هر گروه سنی تهیه شده ‌است که عبارت ‌است ‌از:
1. عسل حکیم A برای گروه سنی 2 تا 12 سال (کودکان)
2. عسل حکیم B برای گروه سنی 10 تا 25 سال (نوجوانان و جوانان)
3. عسل حکیم C برای گروه سنی 25 سال به بالا (جوانان و میانسالان و سالمندان)
4. عسل حکیم D
5. عسل حکیم E
6. عسل حکیم G

ويژگي‌هاي عسل حکیم
1. داراي شيريني متعادل و مناسب ذائقه‌های متفاوت.
2. ‌داراي وزن حجمي متعادل (تقريباً برابر وزن حجمي آب).
‌3. کاهش حالت چسبندگی به علت  نيمه جامد‌ بودن و راحت بودن مصرف آن.
4. قابلیت جذب سریع گرده گل و بره‌موم موجود در اين محصول بدون  فشار به معده.
5. طعم و بوي بسيار مناسب.
6. کاهش واکنش‌های حساسیتی (آلرژیک) بدن در سنین مختلف با مصرف گرده گل، بره‌موم، و يا رويال ژله موجود در این محصول.
7. برطرف ‌شدن حالت رس ‌کردن به دلیل نيمه‌مايع يا نيمه‌جامد ‌بودن این فرآورده و همچنین سازگاری آن با ذائقة کودکان و مصرف راحت آن در کودکان.
هنگام مصرف توجه به نکات زیر ضروری است:
- هر فرآورده بر ‌اساس روش خاص خود مصرف ‌شود.
- در افراد مبتلا به حساسیت بهاری (آلرژي بهاري) مصرف كم گرده گل دو ماه قبل از بهار (به مقدار كم يا زياد) باعث مقاوم شدن بدن در مقابل این بیماری و به مرور زمان بهبود کامل آن خواهد ‌شد. به این بیماران مصرف عسل ‌هاي ضدآلرژي (مانند عسل زرشك) توصیه می‌شود.
مباني اصلي در عسل ‌درماني و تهية عسل مناسب
1. عسل بايد از از گل‌های متنوع توسط زنبورهای غيرمهاجر تولید شده باشد و خواص درماني آن متناسب با نوع بيماري در نظر گرفته شود.
2. براي هر فرد مقدار عسل مصرفي در سایر روزهاي درمان تنظيم ‌شود.
3. باید زمان دقیق و شرایط لازم برای مصرف عسل در نظر گرفته ‌شود.
4. بايد حساسیت بدن نسبت به عسل مصرفی تشخیص‌ داده ‌شود.
5. گرمي و سردي عسل در نظر گرفته ‌شود.
6. تا حد امکان دمای عسل بيشتر از 37 درجه سانتيگراد نشود. همچنین نگهداري عسل در اين دما از 15 روز بیشتر ‌نشود.
7. باید عسل در مکانی بسته و تاريك (دور از نور خورشيد) نگهداري شود (مانند زنبور كه عسل را در موم و پولك دربسته داخل كندوي تاريك نگهداري ‌مي‌کند).
8. بايد توجه داشت كه عسل تولید‌شده از زنبور متنوع غيرمهاجر ساليانه فقط یک درصد خواص درماني‌اش را از ‌دست می‌دهد و اين فرآيند پنج سال اول با شتاب یک‌ونیم درصدي است و پس از آن ثابت خواهد‌ شد. در نتيجه سال اول یکدرصد، سال دوم دوونیم درصد،‌ سال سوم چهار درصد، سال چهارم پنج درصد،  سال پنجم شش درصد و سال ششم به بعد تقريباً شش تا هفت درصد از خواص درماني عسل کاسته خواهد ‌شد.
9. مقدار مصرف روزانه براي كودكان دو قاشق چايخوري یا مرباخوري  و برای بزرگسالان دو تا ده قاشق غذاخوري در نظر گرفته ‌شود.
10. براي كودكان کمتر از دو سال از عسل ‌هاي خاص با تصفيه بالا استفاده شود زیرا وجود گردة گل در عسل براي اين گروه سنی ايجاد حساسیت (آلرژي) خواهد ‌کرد.

عسل و دیابت
این مسئله سال‌ها برای من مطرح بوده که با ‌توجه به اینکه قرآن عسل را شفا نامیده، آیا می‌توان نتیجه‌ گرفت که عسل برای هیچ بیماری، از ‌جمله دیابت (مرض قند)، ضرر ‌ندارد؟ این سؤال مدتی برایم مطرح بود تا هنگامی که با‌ تفکر و تأمل بیشتر در آیة سورة مبارکة نحل پاسخ آن ‌را یافتم. آیه‌های 65 تا 69 سورة مبارکة نحل از ماده‌ای سخن می‌گویند که زنبور عسل ی آن ‌را تولید می‌کند که محل زندگی‌اش در کوه‌ها و درختان است و به امر الهی از همة ثمرات گیاهان استفاده کرده ‌است و در ‌اثر فرآیندی از شکم‌هایشان نوشیدنی به رنگ‌های مختلف بیرون می‌آید که هر یک  می‌تواند شفابخش یک بیماری خاص باشد. همان‌گونه که هر نوع میوه از قندهای مختلفی تشکیل شده است، عسل ‌ها نیز نسبت ‌به منطقة استقرار کندوها و پوشش گیاهی خاص هر منطقه قندهای متفاوت دارند. به تجربه دریافتم که مصرف عسل ‌های مناطق زراعی مانند یونجه، آفتابگردان، پنبه و همچنین بعضی از مناطق کوهستانی، همانند بعضی میوه‌ها (از ‌جمله خربزه، هندوانه، خرما، انگور و گلابی) برای دیابت مضر ‌است. لیکن عسل ‌های مناطق کوهستانی به ‌دلیل مقدار فروکتوز بیشتر در شهد گیاهان آن منطقه برای دیابت ضرر ‌ندارد و حتی بعضی برای کنترل و یا پایین ‌آوردن قند خون  مفیدند. بنابر مطالعات و تحقیقات تصمیم ‌گرفتم عسل ی بی‌ضرر برای بیماران دیابتی تولید ‌کنم. عسل ی که سبب آرامش و تقویت بیمار دیابتی شود و چه بهتر که پایین‌آورندة قند خون نیز باشد.
تجربیات نگارنده در برخورد با صد بیمار دیابتی نشان داده است که مصرف عسل و گرده گل‌های خاص(با روشی که بیان‌ خواهد ‌شد)  نه تنها باعث افزایش قند خون نخواهد شد بلکه در طولانی مدت سبب کاهش عوارض قند خون در بعضی از بیماران و در بعضی دیگر سبب کاهش قند خون شده ‌است. نوع عسل انتخابی مناسب بیماران دیابتی عسل ی است که میزان فروکتوز آن نسبت به عسل ‌های دیگر بیشتر باشد و یا زنبور تولیدکنندة آن از انواع گل‌های وحشی متنوع با خواص ضد دیابت تغذیه کرده ‌باشد و یا هر دو ویژگی را داشته ‌باشد.

چگونگی مصرف فرآورده‌های زنبور عسل برای بیماران دیابتی
- قند خون بالاتر از 250. مصرف یک قاشق غذاخوری سر‌پر عسل هنگامی که قند خون در پایین‌ترین حد در شبانه روز است (با معده خالی). عسل باید به تنهایی و بدون همراهی مایعات مصرف ‌شود. همچنین می‌توان روزانه یک قاشق غذاخوری گرده گل همراه با یک لیوان آب مصرف‌ کرد.
- قند خون پایین‌تر از 250. هر صبح و شب مصرف یک قاشق غذاخوری سر‌پر عسل با معده خالی و بدون مصرف مایعات و همچنین روزانه یک قاشق غذاخوری گرده گل همراه با آب (با معده خالی).
در ‌این ‌حالت با مصرف عسل شاید در دقایق اولیه قند خون مقدار کمی بالا ‌رود لیکن با جذب آرام در دهان، مری، معده و... خواص دارویی عصارة شهد گل‌های وحشی به ‌تدریج بر بدن اثر‌ می‌گذارند و سبب بازگرداندن قند خون به اندازة قبلی یا پایین ‌آمدن آن می‌شود. با تأثیرات عسل بر دستگاه عصبی بیمار دیابتی، بیمار در دراز‌مدت از مصرف شیرینی‌های دیگر صرف ‌نظر و عسل را جایگزین آنها می‌کند. در ‌ضمن اثرات مفید آن از افزایش  قند در حالت‌های عصبی جلوگیری می‌کند و موجب تقویت اعصاب بیمار دیابتی خواهد‌ شد. مصرف عسل و گرده گل، و جذب مواد معدنی، اسیدهای آمینه و عناصر دیگر موجود در عسل ، سبب بازیافتن توازن طبیعی خواهد‌ شد. این روش همراه با پرهیز خاص، به بیشتر بیماران در کم ‌کردن قند خون کمک ‌خواهد ‌کرد (بخصوص در بیماران دیابتی هنگام عمل جراحی و یا مصرف داروهای آرام‌بخش).
مخلوط عسل با عصارة پوست سبز گردو عسل سبزینه نامیده ‌می‌شود که قطعاً برای پایین ‌آوردن قند خون مفید است. پس از دو سال تجربه و آزمایش روی حدود دویست بیمار دیابتی دریافتم که مصرف روزانه یک قاشق چای‌خوری عسل سبزینه (نیم‌ساعت قبل از صبحانه) سی تا صد درصد  قند خون اضافه در بیماران دیابتی را کاهش خواهد داد. البته بیمار را از مصرف داروهای دیابت بی‌نیاز نخواهد‌ کرد. بر اساس مشاهده در بیشتر بیماران دیابتی مصرف عسل سبزینه در هفته‌های اول سبب کاهش نیاز به مصرف دارو و عوارض ناشی از دیابت در مبتلایان خواهد ‌شد. بعضی از بیماران پس‌از دورة درمان بنا به دستور پزشک دیگر نیازی به مصرف داروهای دیابتی ندارند. البته تداوم پرهیز غذایی الزامی است.

تأثیر عسل بر عفونت‌های مجاری ادرار و کیست در زنان
مجاری ادراری یکی از راه‌های ارتباطی بدن انسان به خارج است که همواره در معرض ورود میکروب قرار‌ دارد. ورود جسم خارجی آلوده به بدن زنان ایجاد عفونت می‌کند. بنابراین بر اساس سفارش آیة سورة مبارکة عبس که می‌فرماید «پس انسان به آنچه مصرف می‌کند باید بنگرد»، زنان می‌بایست بیشتر مواظب سلامتی و بهداشت روابط جنسی خود باشند. چنانچه خداوند در قرآن می‌فرماید «اصل الله لکم الطیبات و حرج علیکم الخبائث»؛ یعنی «خداوند طیب پاک و پاکیزه را بر شما حلال و کثیفی و ناپاکی را حرام  کرد».
مردان و زنان می‌بایست در روابط جنسی ابتلا به بیماری خاص واگیردار، آلودگی ظاهر و... را در‌ نظر بگیرند زیرا بسیاری از بیماری‌های واگیردار از راه مجاری ادرار منتقل ‌می‌شود. زنان به پاکیزگی و سلامتشان توجه کنند و از برقراری رابطه جنسی در دوران عادت ماهیانه پرهیز نمایند. چنانچه پروردگار در آیات بسیار به این مسئله اشاره فرموده است. بر اساس این آیات توجه به بهداشت و پاکیزگی، نوع خوراک و پوشاک مصرفی، چگونگی گفتار و رفتار و... بر روابط زن و مرد اثر مستقیم دارد.
در رابطة جنسی، زن و مرد برای هم به منزلة لباس گرمی هستند که با گرمای مطبوع 37 درجه همدیگر را می‌پوشانند. پس بهتر است برای همدیگر لباس‌های تمیز و مناسب فراهم کنند. بهتر است برای چنین رابطه‌ای حمام کنند و عاری از بیماری‌های واگیر دار باشند و درصورت ابتلا به بیماری واگیردار رابطه جنسی به گونه‌ای باشد که به هم آسیب نرسانند.
معمولاً وجود عفونت جزئی و کیست‌های کوچک تخمدان در زنان عادی است و تأثیری بر رابطه جنسی ندارد. کیست‌های کوچک مشکلی در باردار‌ شدن به ‌وجود نمی‌آورند و با زایمان از بین می‌روند.  اما توجه کنید که کیست‌های بزرگ ممکن است با قرار ‌گرفتن در جای نامناسب مانع رسیدن اسپرم به تخمک‌ها شوند و در برخی موارد ترشح این کیست‌ها باعث مرگ خواهد ‌شد. استفاده از شیاف‌های مخلوط (عسل ، رویال ژله و بره‌موم) در از بین بردن، کوچک ‌کردن و یا بی‌اثر ‌کردن ترشحات کیست‌ها مؤثر است. باید توجه کنید موقع مصرف شیاف، دست‌ها کاملاً ضد عفونی شود. گاز (باند) آغشته به عسل ارگانیک کردستان را روی آلت تناسلی قرار دهید و با لباس زیر تمیز بپوشانید. بهتر ‌است به مدت هفت روز این کار را انجام دهید. بهترین زمان مصرف شیاف شب است زیرا حرکت بدن بسیار کم می‌شود. مصرف شیاف مخلوط (عسل ، رویال ژله و بره‌موم) برای برطرف‌ کردن عفونت زخم‌ها، کوچک‌کردن کیست‌ها و بهبود التهاب‌ها و ترشحات زخمی بسیار مفید و معجزه‌گر است. گاه پس‌ از مصرف شیاف مخلوط به‌ علت خروج مخلوط ترشحات همراه با شیاف سوزش یا خارش به وجود می‌آید که قرار‌دادن مقداری عسل کردستان در محل خروج و پوشاندن آن از سوزش بیشتر جلوگیری خواهد کرد. اگر سوزش همراه با خارش تکرار شود نشانة حساسیت بدن به این شیاف است. در ‌ضمن برای شیاف شب از عسل کردستان نیز استفاده می‌شود. همچنین برای بهبود کیست‌ها مصرف هر صبح و شب یک قاشق غذاخوری حکیم C و عسل سنجد با معدة خالی توصیه می‌شود.
برای بهبود سوزش و عفونت ادراری و التهاب مجاری ادرار در مردان و زنان مصرف عسل زنجبیل هر هشت ساعت یک قاشق مربّاخوری قبل از غذا مؤثر خواهد‌ بود. همچنین قرار ‌دادن شیء بسیار گرم (مانند آجر، کیسه آب گرم یا شال برقی) روی موضع مجاری و مثانه گردش خون در محل را بیشتر کرده و التهاب برطرف خواهد ‌شد. در ‌ضمن در دورة درمان مصرف غذاهای سالم و ‌تازه و پرهیز از غذاهای فوری ضروری است.
در برخی موارد سرد‌ شدن ناگهانی مجاری ادرار و یا نظافت ‌نکردن قسمت بیرونی مجاری ادرار نیز مشکل‌ساز خواهد شد که با شستشوی مناسب و خشک ‌کردن آن در هر نوبت ادرار از این‌گونه مشکل‌ها پیشگیری می‌شود. دلیل اصلی بروز سوزش و التهاب در مجاری ادرار ناشی از همین موارد است. اگر مشکل مربوط به کلیه‌ها باشد خوردن عسل زنجبیل در بهبود بسیار مناسب است. در‌ صورتی ‌که مشکل فراتر از موارد مذکور باشد باید عضو آسیب‌دیده شناسایی و مشکل آن برطرف شود. بهترین راه درمان این مشکلات مصرف عسل و فرآورده‌های زنبور عسل و رعایت نکات گفته‌شده است.
برای درمان عفونت و کیست در دختران باکره از پمادهای دو‌قلو (به روش بیان‌شده در زخم‌ها) استفاده ‌می‌شود. شستشوی مداوم موضع عفونی با ماده ضدعفونی‌کننده و خشک‌ کردن آن پس از هر بار شستشو لازم ‌است.
عسل سنجد برای درمان ناباروری زنان، بی‌نظمی عادت ماهیانه، قطع‌ شدن عادت ماهیانه قبل از سن یائسگی، تنظیم هورمون  زنانگی و کم یا زیاد ‌شدن ترشحات استروژن بسیار مؤثر است. عوارض ناشی از تنظیم ‌نبودن هورمون‌های زنانه عبارت‌ است از:  دمای مفاصل لگن، میگرن‌های شدید، تأخیر در عادت ماهیانه، یائسگی زودهنگام، کلفت شدن صدا، رشد موهای زاید. مصرف عسل سنجد هر صبح و شب یک قاشق غذاخوری بر کاهش عوارض ناشی از تنظیم ‌نبودن هورمون‌های زنانه تأثیر می‌گذارد.

تأثير عسل بر دستگاه گوارش
از عسل براي درمان بيماري‌های دستگاه گوارش می‌توان استفاده کرد. بیماری‌های گوارشي به‌ سه بخش تقسيم مي‌شود:
1. بیماری‌های معده
2. بیماری‌های اثني‌عشر
3. بیماری‌های روده
درمان نفخ، رفلكس، زخم يا عفونت هلیكوباكتر، چسبندگی و پیچش روده‌ها
دورة درمان با مصرف عسل ارگانيك كوهي (تهیه شده از شهد گل‌هاي خاص دارويي موجود در کوهستان) شروع مي‌شود. روش مصرف عبارت ‌است ‌از:
صبح: مخلوط یک قاشق غذاخوري سر‌پر عسل و یک قاشق مرباخوري سر‌پر عسل با پنج درصد بره‌موم.
شب: مخلوط دو قاشق غذاخوري سر‌پر عسل و یک قاشق مرباخوري سرپر عسل با پنج درصد بره‌موم.
به نکات زیر توجه شود:
- فرآورده‌هاي زنبور ‌عسل با معده کاملاً خالی مصرف شود و دو ساعت قبل و نيم ساعت بعد از آن هيچ‌گونه مايعی مصرف نشود.
- شام سبك بخورید و زمان صرف آن ‌را بعد از ظهر يا اذان مغرب قرار‌ دهيد (حداقل بیست روز برنامة صرف شام  بدين ‌صورت تنظیم شود).
- پس از بیست روز مصرف مخلوط عسل با بره‌موم (عسل حکیم D) متوقف و به مدت یک‌ماه عسل به تنهایی مصرف شود.
- بهتر است هر صبح و شب یک قاشق غذاخوری عسل مصرف شود.
- برای بهبود کامل می‌بایست دوره درمان تا شش ماه ادامه یابد و اثرات آن از هفته اول مشاهده خواهد‌شد. احتمالاً پس از حدود چهل روز دردي نخواهید داشت.

بیماری‌های اضطراری گوارشي
اسهال، يبوست و مسمومیت. در این موارد مي‌توان از مخلوط عسل گرم و خنك كوهي به همراه نوعی گرده گل كوهي (در ‌صورت حساسیت ‌نداشتن به گرده گل) به مدت دو تا ده روز برحسب شدت بیماری استفاده ‌کرد. بیمار می‌بایست 48 ساعت  فقط از عسل ، گرده گل و آب  استفاده ‌کند. پس از این مدت می‌تواند عصارة گوشت و آب‌ميوه‌ها را نیز مصرف نماید. بیمار صبح، ظهر و شب مخلوط دو نوع عسل و از هر‌كدام یک قاشق غذاخوری سرپر بخورد و بين صبح تا ظهر و ظهر تا شب نیز یک قاشق غذاخوری گرده گل همراه با یک ليوان آب مصرف کند.
- بهتر است گرده گل دو روز اول مصرف ‌نشود.
- مصرف دو تا سه ليوان آب نیم ساعت بعد از مصرف عسل الزامي است.
با كمي توجه به روش مصرف فرآورده‌هاي زنبور عسل درمی‌یابیم به مدت دو تا ده روز از بهترين طعام استفاده کرده‌ايم و در این مدت به دستگاه گوارش خود استراحت ‌داده‌ايم.

درمان ناباروری با عسل

تأثیر عسل بر ناباروری زنان
برای درمان ناباروری زنان در اثر وجود کیست، ترشح کیست، عفونت و التهاب و زخم در رحم باید از شیاف و رویال ژل و عسل سنجد با دستوری که گفته شده استفاده شود. در ‌صورت ضعیف یا کم ‌بودن میزان تخمک‌گذاری بهتر ‌است از سه فرآورده عسل سنجد، عسل حکیم C و حکیم E  استفاده شود. صبح عسل حکیم E، ظهر عسل سنجد و شب عسل حکیم E از هر کدام یک قاشق غذاخوری با معده خالی به‌مدت چهل روز مصرف ‌شود. قبل و بعد از مصرف  آزمایش داده شود؛ با مطابقت دو آزمایش متوجه اثرگذاری این روش و برطرف‌ شدن مشکلات تخمک‌گذاری خواهید ‌شد.
در‌ صورتی ‌که تخمک‌گذاری به میزان طبیعی نرسیده باشد می‌بایست پس‌ از سه روز استراحت دوباره این روش تکرار شود. لازم به ذکر است اگر علاوه بر ضعف یا کمبود تخمک‌گذاری، کیست و عفونت رحم هم وجود داشته باشد باید هفت روز ابتدای دورة دوم از شیاف هم استفاده شود. در صورت بروز حساسیت شدید به شیاف، رویال‌هایی از عسل کردستان با واژینال استفاده ‌شود تا رحمی سالم با تخمک‌گذاری طبیعی داشته باشید. در صورت بروز درد یا التهاب در قسمت رحم و تخمدان‌ها صبح، ظهر و شب یک قاشق مرباخوری عسل زنجبیل با غذا مصرف ‌شود و در ‌ضمن موضع را گرم نگه ‌دارید. اگر ابتدای عادت ماهیانه خونریزی و درد شدید دل و کمر احساس ‌شود باید هر صبح و شب یک تا دو قاشق غذاخوری از مخلوط آسیاب‌شده بادام شیرین خام و بارهنگ به نسبت پنج به یک همراه با یک قاشق غذا خوری عسل میل‌ شود. همچنین در این دوره مصرف دو تا سه عدد قلوة گوسفند کبابی نیم‌پز و روزانه یک تا پنج قاشق غذاخوری عسل زنجبیل و حمام ‌نکردن و گرم‌ نگه ‌داشتن موضع بسیار مفید است. برای افراد کم‌خون مصرف روزانه دو قاشق غذاخوری عسل حکیم C (صبح و شب) توصیه می‌شود. همچنین بهتر است بیشتر غذاهای گرم مصرف‌ شود و از مصرف غذاها و میوه‌های سرد و برنج پرهیز شود.

تأثیر عسل بر ناباروری مردان
ضعف اسپرم در تعداد و قدرت، دم‌بریده بودن، نفوذناپذیری، مرگ‌ومیر زودهنگام، غلظت نامناسب و... مانع لقاح اسپرم با تخمک خواهد شد. مصرف سه فرآورده حکیم ‌C (صبح)، حکیم E (شب) و عسل نخل خرما (ظهر) از هر‌کدام یک قاشق غذاخوری با معدة خالی و به مدت چهل روز بر بهبود مشکلات اسپرم مؤثر خواهد ‌بود. قبل و بعد ‌از چهل روز آزمایش داده شود تا با مقایسة نتیجة آزمایش‌ها اثر عسل در درمان مشکلات اسپرم مشخص ‌شود. در ‌صورت نرسیدن اسپرم به میزان طبیعی و برطرف ‌نشدن مشکلات اسپرم، پس‌ از سه روز استراحت، این روش درمان دوباره تکرار شود.
آزمایش‌ها روی پانصد بیمار زن و مرد دچار ناباروری نشان‌دهندة مؤثر ‌بودن مصرف این فرآورده‌ها بر نود درصد بیماران بوده است.
برای فراهم ‌کردن محیط و شرایط مناسب در رابطة جنسی باید به همة نکات توجه و عمل ‌شود. همچنین برای باردار ‌شدن در زمان تخمک‌گذاری رابطة جنسی برقرار شود (هفت تا ده روز پس ‌از عادت ماهانه که نشانه آن افزایش دمای بدن است).  

تأثیر عسل بر گوش، حلق، بيني و چشم
عسل ارگانیک با رطوبت 16 درصد و طبيعت نسبتاً خنك را از صافي دوميكرون عبور ‌می‌دهیم. محصول حاصل از این فرآیند را قطرة عسل می‌نامیم. این قطره (با رطوبت 16 درصد) پس ‌از وارد شدن به گوش، حلق، بيني و چشم به دماي بدن (در حالت معمول دمای 37 درجه) مي‌رسد و به ‌صورت مايعي رقيق و رونده در مي‌آيد.
قطرة عسل براي شستشو، جرم‌گيري، خارج‌ کردن جسم خارجي، درمان حساسيت (آلرژی)، تقويت و همچنين عفونت‌زدايي اين اعضا مناسب است.

گوش
با چکاندن پنج تا ده قطره عسل داخل گوش و ثابت نگه ‌داشتن گوش به سمت بالا پس ‌از ده ‌دقيقه عسل از مجراي خارجی گوش به داخل آن نفوذ مي‌كند. قطره با در‌ بر ‌گرفتن عروق و اعضای داخلي گوش شروع به شستشوی آن می‌کند. سپس گوش را به مدت ده ‌دقيقه وارونه نگه مي‌داريم تا عسل آمیخته با جرم‌هاي زائد از داخل گوش به بيرون هدايت شود. برای شستشوی کامل گوش این کار را سه‌بار تكرار مي‌كنيم. شستشوي كامل گوش در سه نوبت متوالي یک ساعت زمان نیاز دارد.
عسل نه‌تنها گوش را تقويت مي‌کند بلكه در‌صورت وجود جرم، عفونت خارجی، تنش‌هاي غيرارادي، صداهاي خاص و حتي حساسيت‌هاي گوش به مرور زمان همة این مشکلات را درمان ‌مي‌نماید.

حلق
مكيدن آرام‌آرام عسل و رساندن آن به حلق در مدت زمان ده ‌دقيقه و هفت نوبت در روز  باعث خروج اجسام خارجی و عفونت‌ها از لوزه و حلق و شستشوی آنها  مي‌‌شود. البته مصرف يك قاشق مرباخوري عسل ارگانيك خاص برای بهبود آفت‌‌ دهان نیز مفید است. قرار دادن یک قاشق مرباخوری عسل زرشک در دهان و عسل ‌اندود کردن فضای دهان و حلق هر چهار تا شش ساعت یک ‌بار باعث درمان آفت می‌شود.

بینی
قطرة عسل به ‌منظور درمان سینوزیت به این ترتیب مصرف می‌شود:
- پنج روز اول، هر دوازده ‌ساعت دو قطره عسل داخل حفره‌های بینی چکانده ‌شود. برای نفوذ بهتر قطره به بافت و عروق بینی باید به مدت ده تا پانزده دقیقه در حالت طاقباز دراز کشید.
- پنج روز دوم، هر دوازده ساعت سه تا چهار قطره داخل حفره‌های بینی چکانده شود (در حالت طاقباز به مدت ده تا پانزده دقیقه).
- پنج روز سوم، هر دوازده ساعت پنج تا شش قطره داخل حفره‌های بینی چکانده شود (در حالت طاقباز به مدت ده تا پانزده دقیقه).
- روز پانزدهم تا بیستم، علاوه بر قطرة بینی، بخور مخلوط آب و عسل به مدت ده تا پانزده دقیقه با استفاده از دستگاه بخور سرد انجام شود. برای تسریع روند درمان، می‌توانید این عمل را در روزهای قبل نیز انجام دهید. انجام این کارها سبب نرم ‌شدن عفونت‌های مجاری بینی و سینوس‌ها و خروج آنها می‌شود.
- در این مورد پس از استفاده قطرة عسل ، خوردن عسل زنجبیل به مقدار یک قاشق مرباخوری الزامی است.
- در ‌صورت عفونت شدید یا مزمن سینوس‌ها می‌بایست هر شش تا هشت ساعت یک قاشق مرباخوری عسل زنجبیل  به صورت خوراکی و به مدت بیست روز مصرف شود.

چشم
با چکاندن يك قطره عسل داخل چشم‌ها هر صبح و شب و تكرار آن نتایج زیر به ‌دست می‌آید:
1. سبب خروج اجسام خارجی از چشم می‌شود.
2. حساسيت به كلر و مواد شيميايي ديگر را که باعث سوزش چشم می‌شوند برطرف‌ مي‌کند.
3. چشم را شستشو مي‌دهد.
4. از آب مرواريد چشم مي‌كاهد.
5. خشكي چشم از بين مي‌رود.
6. قي چشم را از بين می‌برد.
7. عفونت چشم را از بين مي‌برد.
8. چشم را تقويت مي‌كند. براي تقويت چشم پس از چكاندن قطره ابتدا به اشياء نزديك و پس ‌از پنج تا ده ثانيه به اشياء دور بنگريد و اين عمل را چند ‌بار تكرار كنيد. با انجام این تمرین عضلات اطراف عدسي چشم تقويت و بینایی شما بهتر می‌شود. بهتر است این تمرین تا بهبود کامل ادامه یابد.

تأثیر عسل بر كم‌خوني
كمبود عناصر موجود در خون به‌ویژه ويتامين‌هاي ب و آهن موجب کم‌خونی می‌شود. عوارض كم‌خوني با کاهش آرامش انسان بروز می‌کند. اين حالت به علت کاهش عناصر لازم خون از‌ جمله ويتامين‌هاي ب و آهن نيست بلکه با تحريك دستگاه عصبي نیاز بدن به فاكتورهاي ب و آهن بيشتر و کمبود مواد  در یک یا چند عضو احساس می‌شود.
بايد توجه داشت هر عضو بدن علاوه بر رگ‌هاي خوني، رگ‌هاي عصبي نيز دارد. رگ‌هاي عصبي به مغز متصلند که هنگام كمبود مواد غذايي يا بروز مشكل در يك عضو، مشكل را به مغز گزارش می‌دهند و انسان در آن عضو درد را احساس مي‌كند.
از جمله علائم کم‌خونی عصبی عبارت است ‌از وجود درد در قفسة سينه، بي‌حسي دست‌ و پاها، تنگي نفس، احساس گرفتگي بین دو كتف، تپش قلب و زود خسته شدن در كار. این علائم با مصرف برنج و بخار آن، غذاهاي چرب، قرار ‌گرفتن در محیط ناخوشایند و آشفتگی در آرامش (مانند بيدار ‌شدن ناگهاني) تشديد می‌شود.
نوعی کم‌خونی که فقط با آزمایش خون تشخیص‌ داده می‌شود كم‌خوني با علت مادرزادي است. همچنین زندگي و تغذيه نامناسب در بزرگسالی یا دورة جنینی نیز سبب بروز کم‌خونی می‌شود. در این ‌حالت با كمبود ويتامين‌ها و مواد معدنی خاصي در خون به مجموعه دستگاه عصبي آسیب می‌رسد. اين‌گونه آسيب‌ها باعث كم‌خوني عصبي يا كلي مي‌شود.
كم‌خوني عصبي در شرایط خاصی تشخیص‌ داده می‌شود. حتی امکان دارد آزمايش CBC نیز این نوع كم‌خوني را نشان ‌ندهد. بروز خستگی زود‌هنگام در آزمايش ورزش نشانة واضحي بر كم‌خوني عصبي است. افراد مبتلا به کم‌خونی عصبی  علاوه ‌بر مصرف داروها و مواد برطرف‌کنندة کم‌خونی باید از روان خود نیز مراقبت ‌کنند. این افراد باید از حضور در جمع ناخوشایند و گوش ‌دادن به صداهاي بر‌هم‌زننده آرامش بپرهیزند.
کم‌خونی‌ها عوارض یکسانی دارند. علائم کم‌خونی عصبی  به‌آرامی در فرد ظاهر می‌شود و به مرور زمان این عوارض شدیدتر می‌شود. در این افراد خوردن آرام‌آرام عسل و عرق بهار نارنج عوارض را بسیار کم یا کاملاً برطرف می‌کند. هنگام تنگی نفس و بی‌حسی مجاری تنفسی، استشمام بوی الکل طبیعی یا آغشته‌ کردن بینی به الکل با پنبه، مجاری تنفسی را باز می‌کند. پس‌ از این کار ‌باید عمل دم و بازدم چند‌ بار در کیسه‌ای تکرار ‌شود تا تأثیر بوی الکل بیشتر شود. الکل باعث خنک‌ شدن مجاری تنفسی و حرکت خون به آن منطقه و در‌ نتیجه برطرف ‌شدن کم‌خونی آن اعضا می‌شود. برای معالجه دائم باید این افراد به نکات زیر توجه ‌کنند:
- از مصرف مواد غذایی و نوشیدنی‌های صنعتی و گازدار  پرهیز ‌کنند.
- مصرف چربي‌ها را تا حد امكان کاهش دهند.
- مصرف برنج را تا حد امكان كم ‌کنند و به ‌دلیل اثر منفی بخار برنج بر این افراد، در پخت و يا كمك به پخت آن شركت نكنند.
برای  اين افراد فراهم نمودن چهار عنصر زیر الزامي است:
1. آب‌و‌هواي مناسب و اشعه خورشيد
2. لبنيات و پروتئين
3. ميوه‌ها و سبزيجات
4. عسل و فرآورده‌هاي زنبور عسل
کاهش یا مصرف‌ نکردن چای در طول روز، در نوشیدن آب بیشتر به اين افراد كمك مي‌كند. قرار‌ دادن روزانه ده تا پانزده دقيقه مهره‌هاي كمر، دست و  پا در برابر نور خورشيد ويتامين د مورد نیاز بدن را تأمین ‌خواهد ‌کرد. مصرف روزانه لبنیات مناسب بخصوص ماست، پنير و كشك الزامی ‌است. بیماران کم‌خونی که با مصرف شیر دچار حالت تهوع می‌شوند باید از شير كم‌چرب استفاده‌كنند یا مصرف شیر را متوقف نمایند. حداقل دو روز يك‌بار عصارة گوشت، بخصوص ماهيچه گوسفندي و يا ماهي دريايي مصرف ‌كنند. همچنین براي این افراد مصرف ميوه‌، آب‌میوه‌ و سبزيجات تازه مانند كرفس و كاهو  لازم است.
مصرف عسل همراه با فرآورده‌هاي ديگر ترکیب حكيم C با گرده گل (در ‌صورت حساسیت ‌نداشتن به گرده گل) و در صورت حساسيت ‌داشتن، ترکیب حكيم G با عسل هر روز صبح و شب در حالت ناشتا یک قاشق، ترکیب حکیم C و در بین روز یک قاشق غذاخوری گرده گل همراه با یک لیوان و یک قاشق غذاخوری ترکیب حکیم  Gمصرف شود.
در‌ صورت بروز حساسیت به گرده گل از یک قاشق غذاخوری عسل کردستان و یک قاشق غذاخوری ترکیب حکیم G‌  هر صبح و شب در حالت ناشتا استفاده ‌کنید.

تأثیر عسل بر رماتیسم مفصلی و آرتروز
در رماتیسم مفصلي باید از سه محصول استفاده کرد:
1. عسل ارگانيك تولیدشده در منطقه‌اي كه زنبور عسل از گرده‌هاي گل شقايق و گل‌هاي وحشي آن منطقه تغذیه کرده باشد.
2. مخلوطي از عسل ، گرده گل، بره  موم و رويال ژله (حكيم C)
3. مخلوطی از عصاره گل شقایق وحشی و عسل کوهی (به ‌‌صورت عصاره‌ با غلظت چهارده درصد که عسل شقايق نامیده می‌شود).
درمان رماتيسم مفصلي ضعیف یا در مراحل اوليه
مصرف هر صبح و شب یک قاشق غذاخوری سرپر عسل ارگانيك بخصوص عسل كردستان باعث بهبود این نوع رماتيسم مي‌شود. دورة درمان شش ‌ماه است. در صورت قطع درمان در سی روز اول به ‌سرعت بيماري برمي‌گردد.

رماتیسم مفصلی مزمن
برای بیمار دچار رماتيسم مفصلي مزمن که به مصرف  کورتیزون و داروهاي شيميايي ديگر عادت كرده ‌است مصرف روزی یک‌ بار مخلوط فرآورده حكيم ‌C و عسل شقايق (از هر کدام یک قاشق غذاخوری) توصیه ‌می‌شود. برای درمان، صبح یک قاشق غذاخوري سر‌پر عسل كردستان، بين صبح تا ظهر یک قاشق غذاخوری سر‌پر ترکیب حكيم ‌C، بين ظهر تا شب یک قاشق غذاخوری عسل شقايق و شب یک قاشق غذاخوری عسل كردستان مصرف شود.
بيمار مي‌تواند عسل شقايق و ترکیب حكيم C را همزمان با قرص كورتیزون مصرف‌ کند و به مرور زمان از مصرف قرص‌هاي كورتیزون بكاهد و فرآورده‌هاي زنبور عسل را با بدنش آشنا و جایگزین كورتیزون كند. گرم نگه ‌داشتن بدن، پرهيز از رطوبتي ‌كردن بدن تا حد ممكن، پرهیز از آب سرد برای شستشو (حتی شستشوی دست‌ها) و زندگي در منطقة گرم وخشك به بهبود دردهاي بيمار كمك خواهد كرد.
برنامه غذایی مناسب  بیماری آرتروز عبارت ‌است ‌از صبح و شب ناشتا یک قاشق غذاخوری عسل کردستان همراه با یک قاشق غذاخوری ترکیب حکیم C.
پس‌ از اجرای این برنامه به مدت یک‌ ماه، کم‌کم و با توجه به روند بهبود، مقدار داروهای خود را کاهش ‌دهید. در ‌صورت بهبود علایم بیماری می‌توان مصرف دارو را متوقف و فقط از برنامة بالا استفاده ‌کرد.

تأثیر عسل بر کبد
بیماری‌های کبدی، از جمله کم‌خونی، کم‌کاری کبد، زیادبودن آنزیم کبدی و... ممکن است در بدن  به ‌صورت جوش، لک، خارش، تنگی نفس و... ظاهر شوند. بهتر است این بیماران از مصرف فست‌فودها، غذاهای آماده و بسته‌بندی، سس‌ها و نوشابه‌های بازاری پرهیز کنند. آب کرفس و آب خیار بوته‌ای یک روز در میان و مصرف عسل زرشک صبح یک قاشق غذاخوری و شب یک قاشق غذاخوری و گاهی همراه با ترکیب حکیم G مؤثر است.
برای جوش‌های ناشی از مشکلات کبدی روی پوست مصرف عسل زرشک صبح یک قاشق غذاخوری و شب یک قاشق غذاخوری با معده خالی و پرهیز لازم، بسیار مفید است. کرم جوانة گندم و کرم آلوئه‌ورا نیز برای بهبود محل جوش‌ها مفید است.
تأثیر عسل بر آسم و حساسیت‌ها

آسم
آب و هوای خشک برای بیماری آسم مناسب نیست. در مناطق خشک استفاده از ماسک برای افزایش رطوبت منطقة تنفس و بخور سرد در خانه و یا محل کار  از شدت آسم می‌کاهد.
مصرف صبح و شب یک قاشق غذاخوری عسل زرشک با معده خالی هر روز یا یک روز در میان برای مبتلایان به آسم مفید است (به ‌صورت مکیدن  یا با آب خیار و کرفس). بهتر‌ است این بیماران از مصرف کنسرو، ادویه‌جات، ترشی، انواع ساندیس‌، سوسیس، کالباس، همبرگر، انواع سس و نوشابه‌های بازاری پرهیز ‌کنند. مصرف آب برای این افراد بسیار حیاتی و ضروری است. تا حد‌ امکان از مصرف چای نیز پرهیز ‌کنند.
در ‌صورت وجود عفونت گلو و خلط باید ده دقیقه قبل از عسل زرشک یک قاشق عسل زنجبیل مصرف شود. در ‌صورت افزایش عفونت و تورم گلو هر هشت ساعت یک قاشق مرباخوری عسل زنجبیل و ده دقیقه بعد از آن یک قاشق غذاخوری عسل زرشک مصرف ‌شود. به جای عسل زنجبیل، ترکیب حکیم D توصیه می‌شود.

حساسیت بهاری
بسیاری در فصل بهار به گرده‌های گل منتشر در هوا حساسیت دارند. عوارض ناشی از حساسیت عبارت ‌است ‌از خارش قسمتی از بدن بخصوص گلو (در برخی موارد دست، پا، چشم و...)، جوش‌های پوست، آسم و خفگی. این بیماران باید از مصرف فست‌فودها، غذاهای آماده و ادویه‌جات پرهیز‌ کنند.
بهتر‌است این بیماران دو‌ ماه قبل‌از  فصل بهار و بروز حساسیت، گرده گل مصرف کنند. با یک عدد دانه گرده گل شروع و روزانه یک دانه اضافه ‌شود (روز اول یک دانه، روز دوم دو دانه و به همین ترتیب تا هشت روز). گرده گل بدن را برای مقابله با حساسیت بهاری آماده و واکسیناسیون خواهد‌ کرد. در ضمن در این دو ماه مصرف روزانه یک قاشق غذاخوری عسل زرشک و آب خیار و کرفس هفته‌ای دو بار به اندازة دو تا سه لیوان بسیار مفید است. مصرف عسل زرشک در فصل بهار هم ادامه داشته باشد و گرده کل دانه دانه کم شود (روز اول بهار شصت دانه، روز دوم پنجاه‌ونه دانه و... تا کاملاً قطع ‌شود). لازم است بدانید مقدار مصرف گرده گل به شدت حساسیت بهاری بستگی دارد که هر بیمار نسبت به اندازة حساسیت مقدار مصرف آن‌ را مشخص می‌کند.

حساسیت‌های فصلی
فرد باید علاوه ‌بر استفاده از پرهیز مناسب حساسیت بهاری و آسم، روزانه صبح و شب یک قاشق غذاخوری عسل زرشک مصرف‌ کند. همچنین بیمار می‌تواند نسبت به شدت حساسیت از فرآورده‌هایی مانند عسل زنجبیل، گرده گل، عسل کردستان و ترکیب حکیم D  استفاده کند. در ‌صورت بروز حساسیت با عفونت و چرک گلو،  عسل زنجبیل همراه با عسل زرشک و هر روز صبح یک قاشق غذاخوری سرپر عسل کردستان مصرف شود. برای التهاب بدون چرک روزانه یک قاشق مرباخوری ترکیب حکیم D و به منظور برطرف ‌شدن ضعف ترکیب حکیم E و گرده گل همراه با عسل استفاده ‌شود.
تنوع آلرژی‌های فصلی، تنوع روش‌های درمان را می‌طلبد. با این حال مصرف عسل زرشک برای انواع حساسیت‌ها و آب خیار و کرفس (روزانه و یا یک روز در میان)، مصرف ترکیب حکیم G و پرهیز از موارد گفته شده در آسم مشترک است.

تأثير عسل بر زخم و سوختگی
پانزده سال زندگی با زنبور عسل و مطالعه دربارة خواص درمانی عسل و سایر فرآورده‌های زنبور عسل باعث شد کم‌کم دربارة عسل و سایر محصولات کندو به شناختی شخصی دست ‌پیدا ‌کنم؛ از جمله چگونگی کاربرد عسل و فرآورده‌های زنبور عسل برای بهبود زخم و سوختگی. بر اساس مطالعات بسیار، اثرات درمانی عسل بر زخم و سوختگی را می‌دانستم اما با قرار ‌دادن انواع زخم و عسل در کنار هم دریافتم که این موضوع به آن راحتی وسادگی که در کتاب‌ها گفته‌شده نیست. اطمینان داشتم که عسل قادر به بهبود زخم و سوختگی است. بسیاری از زخم‌ها و سوختگی‌هایم  را که در مدت زمان زنبورداری پیش می‌آمد با عسل درمان می‌کردم. متوجه شدم که واکنش عسل بر زخم و سوختگی رویة ثابتی ندارد. بنابراین برای خود سه پرسش مطرح‌کردم:
1. چه نوع عسل ی قادر به بهبود زخم و سوختگی است؟
2. بهترین شیوة استفاده از عسل برای بهبود زخم و سوختگی کدام است؟
3. آیا فرآورده‌های دیگر زنبور عسل نیز به بهبود زخم و سوختگی‌ها کمک می‌کند؟
از آن به بعد همة تلاشم در راستای یافتن جواب این سه پرسش‌ بود. در پاسخ به پرسش اول، به مرور زمان و با مشاهدة رفتار انواع زخم و سوختگی پانصد بیماری که به من مراجعه کرده بودند دریافتم بهترین عسل برای بهبود زخم‌ها، عسل و فرآورده‌های کوهی ارگانیک است. عسل کوهی ارگانیک به نحو بسیار خوبی بر زخم و سوختگی اثرگدار است. منظور از عسل کوهی ارگانیک عسل زنبوری است که در کوهستان اقامت دائم دارد و تا شعاع پنج کیلومتری آن هیچ‌گونه سم‌پاشی انجام نگرفته ‌است. همچنین برای تولید عسل ارگانیک نبایستی از داروهای شیمیایی برای درمان بیماری‌های زنبور عسل استفاده شود.
در پاسخ پرسش دوم و سوم به تجربه فهمیدم برای استفاده از عسل در بهبود بیماری‌ها به دو مرهم جداگانه نیاز داریم: مرهم شستشو و مرهم التیام. به منظور تهیه مرهم شستشو رطوبت و وزن حجمی عسل را تا حد امكان در دمای پایین 37  درجه کاهش مي‌دهیم. در ‌نتیجه مرهمي غليظ با وزن حجمي کمتر از عسل به ‌دست مي‌آيد. اين مرهم را براي شستشوي محل استفاده مي‌کنیم. مرهم التیام از كل فرآورده‌هاي زنبور عسل شامل بره موم، گردة گل، رويال‌ژله و عسل به نسبت‌هاي معين با وزن حجمي پايين تهيه ‌مي‌شود. اين مرهم براي ضد‌عفوني، سلول‌سازي و التيام سريع زخم و سوختگی به ‌كار مي‌رود.

رفتار بدن در برابر انواع زخم و سوختگی
پس از آسیب دیدن دیوار دفاعی بدن (پوست) به واسطة زخم یا سوختگی، ترشحاتی از محیط درونی بدن به بیرون جریان می‌یابد. این ترشحات شامل خون و سایر مایعات بدن است. خروج ترشحات از بدن نخستین سد دفاعی بدن در مقابل ورود عوامل خارجی به‌ویژه عوامل عفونی است. در زخم‌ها با خونریزی زیاد مهمترین واکنش توقف سریع خونریزی است. با بستن زخم با زخم‌بندهای معمولی از تداوم خونریزی جلوگیری می‌شود اما هنگام برداشتن زخم‌بند به علت چسبندگی در بیشتر موارد زخم دوباره خونریزی می‌کند و مشکل ورود عفونت به محیط داخلی زخم و عفونی‌شدن آن دوچندان می‌شود. برای بند آوردن خونریزی و بهبود زخم می‌توان از عسل به جای دیوار دفاعی جایگزین استفاده کرد. این عسل باید رطوبت کمتری داشته باشد. در این وضعیت عسل نقش دیوار دفاعی را برای پوست آسیب‌دیده ایفا می‌کند. در زخم‌ها و سوختگی‌های دارای ترشح، عسل با خاصیت اُسمزی که دارد باعث خروج ترشحات از زخم و حفظ جریان دفاعی ترشحات از درون به بیرون بدن می‌‌شود. این امر از طرفی مانع هدر رفتن خون (بخصوص در زخم‌ها) و از طرف دیگر مانع نفوذ عوامل عفونی به بدن می‌شود.
با تعویض پی‌در‌پی و زودهنگام گاز آغشته به عسل ، جریان ترشحات بدن به بیرون متوقف نخواهد شد. مانند جریان شیر آبی که باز است، با ادامة این جریان از نفوذ هرگونه آلودگی از بیرون به محیط درونی بدن جلوگیری می‌شود. طبیعتاً با قطع کامل جریان شیر آب امکان نفوذ آلودگی وجود خواهد داشت. در این حالت مشابه وضعیت طبیعی پوست که دیوار حایلی بین درون و بیرون بدن وجود دارد، بدن بازسازی بافت‌های آسیب‌دیده را از سر می‌گیرد و اگر ذرات و جسم خارجی در بافت بدن باقی مانده باشد تداوم جریان ترشحات بدن به بیرون مانع بروز عفونت می‌شود و در‌ ضمن نیازی به مصرف آنتی‌بیوتیک نیست. به مرور زمان با تعویض مکرر گاز آغشته به عسل ، جسم خارجی از بدن به بیرون رانده می‌شود. عسل با جذب رطوبت سطح زخم و سوختگی، رطوبت لازم برای رشد میکروب‌ها را از محیط حذف و از عفونی ‌شدن محل پیشگیری می‌کند.
در محیط آغشته به عسل ، میکروب‌ها  دوام نمی‌آورند، مگر در حالتی‌‌که رطوبت عسل افزایش یابد و عسل از حالت طبیعی خود خارج شود. در این حالت با تعویض به موقع گاز (باند زخم) عسل ‌اندود می‌توان از وجود رطوبت بالا در محل زخم جلوگیری کرد. رطوبت حداقلی که عسل دارد، تعویض پانسمان را آسان و از چسبیدن یا خشک‌ شدن گاز روی زخم جلوگیری می‌کند. بر اساس مشاهدات مستقیم، در زخم‌های اورژانسی عسل می‌تواند تا رسیدن بیمار به نزدیکترین مرکز پزشکی جریان خونریزی را به‌خوبی مهار کند. عسل با تداوم آرام‌ جریان ترشحات به بیرون بدن مانع عفونی‌ شدن زخم و لزوم مصرف آنتی‌بیوتیک در مجروح می‌شود. در سوختگی‌های شدید عسل تا رسیدن به مراکز پزشکی معجزه خواهد کرد. نوشیدنی عسل در مواقع خونریزی می‌تواند باعث تجدید قوا و رفع ضعف عمومی فرد مصدوم شود.

زخم‌ها
در موارد بريدگي‌، خراشيدگي‌ و غيره ابتدا از مرهم مخلوط استفاده مي‌شود. پماد مخلوط را به اندازة لازم روي گاز (باند زخم) گذاشته و زخم را با باند پنبه‌اي پانسمان مي‌كنيم. در‌ صورت زیاد ‌بودن ترشحات زخم، باند را محكم‌تر می‌بندیم. البته پس از ده تا پانزده دقيقه براي تداوم حركت خون در بافت مجروح باند را شل و سفت می‌کنیم. فاصله تعويض پانسمان بستگي به مقدار ترشحات زخم دارد. در مراحل اوليه زخم (48 ساعت اول) بايد هر سی ‌دقیقه تا چهار ساعت یک‌بار (نسبت به کم يا زیاد بودن ترشحات) پانسمان را تعويض كرد.
پس از کاهش ترشحات در روز دوم می‌توان روزانه یک‌بار از مرهم عسل استفاده کرد. اين مرهم براي شستشوی زخم، كمك به دفع ذرات ريز خارجي يا سلول‌هاي مردة داخل بافت مجروح و هدايت ذرات به خارج از بدن الزامي است.

سوختگی‌ها
در سوختگی ديوارة دفاعي بدن (پوست) آسيب جزئي يا كلي خواهد ديد. در این حالت نبود ديوارة دفاعي بدن باعث تحريك ترشح پلاسما و غيره به بيرون بدن خواهد شد. مرهم عسل با رطوبت پايين به ‌جای دیوارة دفاعی نقش محافظ را ایفا می‌کند. در صورت بروز ترشحات زياد، اين لايه رفته‌رفته ضعيف و نفوذپذیر مي‌شود. بنابراین تعويض سريع و به‌موقع اين لايه بسيار ضروري است.
در مورد سوختگی، برخلاف زخم، 48 ساعت اول از پماد شستشو استفاده مي‌شود. در ‌صورت از ‌بين رفتن کامل پوست، تعويض پانسمان در ساعت‌های اول سی دقيقه يك‌بار انجام می‌شود. بعد از کاهش ترشحات نیز فاصله زمانی تعویض پانسمان با پماد عسل از دو‌ ساعت يك‌بار نباید بیشتر شود. در روز دوم مي‌توانيد به نسبت ترشحات هر چهار ساعت یک بار پانسمان را تعویض کنید. در سوختگي‌هاي خفیف فاصلة تعویض پانسمان نسبت ‌به ترشحات هر دو ساعت یک‌بار است و پس از 48 ساعت از پماد ترميم استفاده مي‌شود و پانسمان به روش زخم‌های معمولی ادامه مي‌يابد.
مصرف عسل در دو نوبت صبح و شب (بخصوص عسل آناناس كه عصارة آناناس همراه با عسل است) برای زخم‌ها و سوختگي‌ها بسيار مفيد است. همچنین مصرف آب‌ميوه‌هاي تازه و عصارة گوشت برای تقويت بدن الزامي است.
در ‌صورت استفاده از مرهم عسل به دلیل مصرف ‌نکردن مواد ضد عفوني‌كنندة زخم (كه باعث بسته ‌شدن عروق محل زخم يا سوختگي مي‌شوند) استفاده از گاز و باند پنبه‌اي، محكم نبستن موضع آسيب‌ديده، تعويض به‌موقع و تعويض تا بهبود كامل الزامي است.
توجه به اين نكته لازم است كه پس از بهبود محل بايد حداقل پنج روز ديگر نیز پانسمان به ‌صورت روزانه یک تا دو بار ادامه يابد.  
تأثیر عسل برکاهش و افزایش وزن
با مصرف عسل قبل و بعد از غذا، وزن خود را متعادل کنید. مصرف عسل قبل ‌از غذا سبب لاغری و بعد ‌از غذا موجب چاقی خواهد ‌شد.

چاقی
افزایش وزن یا چاقي علت‌های زیادی دارند، از ‌جمله كم‌كاري غدة تيروئيد، عوامل ارثي، عادت غذایی ثابت در يك جامعه و... . در ‌هر ‌حال بیشتر چاقی‌ها در ‌اثر نگاه نادرست به خوراک مصرفی انسان به ‌وجود می‌آید. پس بهتر است طبق توصیه آیة 24 سورة مبارکة عبس دربارة غذای مصرفی خود بیندیشیم.
یکی از راه‌های كاهش وزن مصرف فرآورده‌هاي زنبور عسل است. در اين روش که یک دورة ده روزه است، چهار تا چهارده كيلو كاهش وزن مشاهده شده است. بدین ترتیب که ده روز صبحانه، نهار‌ و ‌شام دو گونه عسل ارگانيك گرمسیری و سردسیری کوهستان (محصول منطقه‌ای خاص) از هر‌کدام یک قاشق غذاخوری سر‌پر مصرف می‌شود. بين صبحانه تا ناهار و نهار تا شام یک قاشق غذاخوري سرپر گرده گل همراه یک لیوان آب مصرف می‌شود. در این رژیم به نکات زیر توجه کنید:
- برای جلوگیری از سردرد نيم ساعت پس از مصرف عسل دو تا سه ليوان آب بنوشید.
- مي‌توانيد آب‌ميوه‌ها و عصارة گوشت يا سبزيجات صاف‌شده را هم به رژيم غذايي خود اضافه ‌کنید.
- در ‌صورت احساس گرسنگی اجازه افزایش پنج قاشق عسل به غذای خود را دارید ولی از مصرف چربی‌ها و نشاسته‌ها بپرهیزید.
پس از دورة ده روزه‌، به مدت بیست روز از رژیم غذایی زیر پیروی کنید:
- صبح، ظهر و شب نيم ساعت قبل از غذا یک قاشق غذاخوری عسل مصرف‌ کنید. غذاهای کم‌نشاسته و کم‌چرب بخورید و قبل‌ از مصرف غذاي اصلي برای پیش‌غذا ساقه ‌كرفس و كاهو یا سالاد ساده استفاده‌ کنید.
- بين صبح تا ظهر یک قاشق غذاخوری گرده گل همراه یک لیوان آب مصرف شود. پس‌از اتمام این دوره، دوره‌ای سی روزه  شامل مصرف عسل (همانند شیوة بیست روزه) ادامه یابد.
كاهش وزن در اين دوره‌ها به‌تدریج حاصل می‌شود. اين رژيم باعث كوچك ‌شدن حجم معده و همچنين تنظيم بهتر دستگاه گوارش بدن و استراحت آن مي‌شود. در این روش پس از ده روز اول رژیم، معده با حجم كمتري از غذا سير مي‌شود. بدین ترتیب که از مغز به معده فرمان سیری می‌رسد و فرد دیگر به خوردن غذای بیشتر تمایل ندارد. با توجه به تفاوت‌های فردی این برنامه را تا رسیدن به وزن مطلوب ادامه دهید.

لاغری
از جمله عوامل لاغری پر‌کاری تیروئید، عوامل ارثی و عادت غذایی ثابت در یک جامعه، عدم جذب مناسب غذا در معده و یا وجود انگل‌های گوناگون است. در ‌هر ‌حال از عوامل مهم لاغری  نیز نگاه نادرست انسان به خوراک مصرفی‌اش است. برای درمان لاغری از عسل و سایر فرآورده‌های ارگانیک زنبور عسل کوهی استفاده می‌‌شود. بدین ترتیب که بیست روز اول صبح و شب یک قاشق مرباخوری مخلوط عسل با پنج درصد بره‌موم (ترکیب حکیم D) در‌ حالت ناشتا استفاده می‌شود. سایر خوراک خود را بدون تغییر ادامه می‌دهیم. پس‌ از بیست روز وزن خود را از ابتدا تا انتهای دوره مقایسه می‌کنیم. دو حالت ممکن است به ‌وجود آید:
الف. افزایش وزن نشان‌دهندة وجود عامل انگلی در دستگاه گوارش است که دلیل لاغری است. بنابراین باید تا سه ماه هر صبح و شب یک قاشق مرباخوری مخلوط عسل با پنج درصد بره‌موم (ترکیب حکیم D) استفاده شود.
ب. ثابت ‌ماندن وزن نشان‌دهندة کم‌خونی است که علت لاغری است. کم‌خونی سبب کم‌اشتهایی و جذب‌ نشدن مطلوب غذا در دستگاه گوارش می‌شود.
در موارد الف و ب از برنامه‌های زیر پیروی کنید:
- هر روز صبح و شب ناشتا یک قاشق غذاخوری عسل همراه رویال ژله (ترکیب حکیم G)
- صبح تا ظهر و ظهر تا شب یک قاشق غذاخوری گرده گل همراه با یک لیوان آب (با معده خالی‌.
این برنامه را تا بیست روز ادامه دهید. پس‌ از این دوره به مدت سه ماه از برنامة زیر پیروی کنید:
- صبح یک قاشق غذاخوری مخلوط عسل با پنج درصد رویال ژله (ترکیب حکیم G)
- صبح تا ظهر یک قاشق غذاخوری گرده گل همراه با یک لیوان آب
- شب یک قاشق غذاخوری عسل با معده خالی.
در مدت سه ماه وزن شما افزایش می‌یابد. با توجه به تفاوت‌های فردی این برنامه را تا رسیدن به وزن مطلوب ادامه دهید.

مباني درمان با گردة گل و تهيه گردة گل مناسب
1. بايد كلني زنبور عسل در شرايط مناسب قرار گيرد؛ مثلاً اسپانيا تمامي گرده‌هاي كشور خود را جمع‌آوري و مخلوطي از آن را وارد بازار مي‌نمايد.
2. براي تبخير رطوبت گرده ‌از دماي 37 درجه به پايين استفاده ‌شود.
3. باید گرده گل دور از اشعة خورشيد و در مکان خشك نگهداري ‌شود. در آب‌و‌هوای گرم و خشک ده روز و در آب‌و‌هوای گرم و مرطوب دو روز بیرون یخچال و همچنین در آب‌و‌هوای سرد و خشک دو ماه و آب‌و‌هوای سرد و مرطوب بیست روز داخل یخچال نگهداری شود. گرده گل در فريزر به مدت دو سال ماندگاری خواهد ‌داشت.
4. برای مصرف گرده گل در بیماران باید از حساسیت نداشتن بیمار به گرده گل مطمئن شد. در‌ صورت وجود حساسیت به گردة گل بهتر است مصرف آن متوقف ‌شود يا همراه با آن بايد از عسل ‌هاي عصاره‌اي ضد‌حساسیت استفاده ‌شود.
5. ‌مقدار مصرف گرده گل در روز بیشتر از سی گرم نباشد. بهتر است هر دو هفته یک تا دو روز مصرف گردة گل متوقف‌ شود.
6. جویدن بهترين شکل مصرف گرده‌ گل است. همچنین گرده‌ گل همراه با آب، مخلوط در آب و يا مخلوط با عسل مصرف‌ می‌شود.

مباني اصلي درمان با بره‌موم و تهيه بره‌موم مرغوب
1. بره‌موم بايد در جاي خشك و خنك نگهداري شود.
2. زنبور عسل علاوه بر بره‌موم مواد دیگری نیز به كندو مي‌آورد که بايد از بره‌موم جدا شود.
3. بهتر است بره‌موم از بهترين گونه‌هاي گياهی و زنبور عسل متنوع غيرمهاجر و مهاجر تولید‌شده ‌باشد.
4. بره‌موم به تنهايي و يا با تركيب معينّي از عسل یا رويال ژله يا گردة گل  و يا مخلوطي چهارگانه مصرف می‌شود.
5. به ‌هیچ ‌وجه براي ايجاد خلوص از دماي بالاتر از 37 درجه و يا مواد شيميايي مانند الكل استفاده ‌نشود.
6. مصرف بره‌موم به تنهايي با معده پر توصیه ‌می‌شود (نيم ساعت بعد از مصرف عسل ).
7. مقدار مصرف بره‌موم براي كودكان نيم تا یک گرم و بزرگسالان یک تا سه گرم در روز است. مصرف روزانه یک تا دو گرم  در دراز مدت موجب طول عمر و مقاومت بیشتر در برابر بيماري‌ها خواهد شد.
8. بي‌حسي موضعي و تغيير سريع سوخت‌وساز بدن از دیگر خواص بره‌موم است.

مباني اصلي در درمان با نیش زنبور عسل
1. بايد قبل از استفاده نیش، فرد آزمایش شود که حساسیتی نسبت به سم آن نداشته ‌باشد.
2. مقاومت بدن در برابر یک تا پنجاه نیش در روز به مدت یک تا شصت روز (از كم به زياد) اندازه گرفته ‌شود.
3. نوع مصرف غذايي در طول درمان با نیش بسیار مهم است.
4. پر بودن كيسة زهر، زمان نيش‌زدن، منطقة زندگی زنبور عسل و گرده خاص هر منطقه بر نوع زهر و قدرت آن تأثير بسزایی دارد.
4. باید به تعداد نيش، زمان گزش، محل نيش و قدرت فرد نيش‌زده‌شده توجه ‌شود.
5. زنبور عامل نيش را درون شيشه‌اي بگذارید و پس از پایان كار رهایش کنید.

تجربه‌های شخصی مؤلف در درمان با عسل
مصرف عسل با غذا. عسل مانند غذاهاي ديگر ويتامين‌ها و املاح معدنی لازم بدن را تأمين مي‌كند.
مصرف عسل با آب. نزدیک به هفتاد درصد در درمان بيماري‌ها مفيد ‌است و در سی درصد موارد عوارض جانبي دارد.
مصرف عسل به تنهايي شفاست.
مصرف عسل با نان و کره در صبحانه به مدت ده روز برای تقویت بنيه و تأمين ويتامين‌هاي لازم بدن بسيار مؤثر است اما در درمان بيماري‌هايي مانند زخم معده،‌ روده، اثنی‌عشر و... تأثیر چندانی ندارد. اگر در همین مدت عسل با معدة خالي همراه با آب استفاده ‌شود بر بیماری‌های معده، روده و اثنی‌عشر تا پنجاه درصد اثر تقويتي و سی درصد اثر ميكروب‌كشي خواهد ‌داشت.
اگر عسل به تنهايي و با معده خالي مصرف‌ شود نتایج زیر به دست‌ می‌آید:
- تأثير ميكروب‌‌‌کشی در‌مدت دو ساعت (صد درصد).
- مداواي کامل مشکلات روده، معده و اثنی‌عشر در ‌مدت شش ماه.
- تقويت بنیه به تناسب ضعف بدن.
با توجه بیشتر بر نوع بيماري و عسل مصرفی این شیوه عوارض جانبي نخواهد ‌داشت.
توجه شود که این شیوه مصرف براي افراد مبتلا به فشار خون و دیابت (مرض قند) مضر است.

خبرنامه علوم قرآن

دریافت آخرین اخبار و آپدیت های سایت:

پایگاه های مرتبط

فرقان شفاسنتر

پل های ارتباطی

 • آدرس دفتر قم:
  ایران - قم - بلوار محمد امین (ص) بین کوچه 11 و 13
 • تلفن های تماس:
  02532930344
  09127553030
  09124553030
 • سامانه پیام کوتاه:
  10009127553030
 • پست الکترونیک:
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید