در راستای آیات شریفه: "واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لاتفرقو" ، "وامرهم شورا بینهم" ، آقای مهدی صادقی تهرانی فرزند وسطای مرحوم آیت الله دکتر محمد صادقی تهرانی که قسمت علمی جامعة علوم القرآن را بر عهده دارد و نیز شاگردان و محبین مؤسسه جامعة علوم القرآن که در سایت شفاسنتر از آن یاد شده، می کوشند تا انقلاب قرآنی ایجاد شده در عصر زندگی مرحوم را با فرهنگ سازی و ادامه تعلیمات قرآنی بطرف یک بیداری قرآنی جهان شمول برسانند.

محمد هاشم زمانی|بیوگرافی

اینجانب در سال 1337 در شهرستان مرودشت استان فارس متولد شدم و در دو ماهگی پدرم را از دست دادم و از پنج سالگی به شیراز آمدم و تا دیپلم که در رشته ریاضی قدیم خواندم در شیراز زندگی گذراندم و با قبول شدن در دانشگاه صنعتی اصفهان (آریامهر) به اصفهان رفتم و دوره جدیدی از زندگی خود را گذراندم این دانشگاه تازه تأسیس بود و ما اولین دوره دانشجوی آن بودیم طبعاً با مشکلات و کمبودهای بسیاری درگیر بودیم پیش از انقلاب با اعتصاب که ظاهراً به خاطر عدم رسیدگی به خواسته های بچه ها راه افتاد و سبب شد که نیروی کماندو از تهران آوردند و دانشگاه تعطیل شد و بچه ها به شهر هاشان رفتند و مصادف شد با انقلاب مردمی در ایران و سرنگونی رژیم شاهی و انتقال قدرت به نیروهای مذهبی به رهبریت امام خمینی طاب ثراه و با شروع دانشگاه ها مشکلات دو چندان شد و مسئولیت ها چند برابر و حقیر در آنجا پس از گذراندن دو ترم و فعالیت های مذهبی در کنار درس ، احساس کردم که زندگی و خودم و دینم را نمی شناسم لذا از آنجا به مدّت چهار سال به اتفاق دو نفر از دوستانمان مرخصی گرفتیم و به قم آمدیم تا دروس حوزوی و اسلامی را بخوانیم و برگردیم امّا دیگر دروس حوزوی که تمامی نداشت و انگیزه ای هم برای برگشت برای ما نمانده بود.
آشنایی با استاد
این شد که ما در قم ماندگار شدیم و خوشبختانه خود را محدود به دروس حوزه نکردیم و با روی آوردن به قرآن و تفسیر آن به مطالعات خود جهت دادیم و طی سه چهار سال در قم ادبیات و منطق و فلسفه و اصول را خواندم و با علاقه ای خاص فلسفه را دنبال می کردم تا اینکه با آقای صادقی آشنا شدم و با طرح سئوالات و مباحث فراوان فلسفی با ایشان و کلنجار رفتن با خودم بالاخره به این نتیجه رسیدم که مباحث فلسفی که در حوزه خوانده می شود مبنای دینی و اسلامی درستی ندارد و نمی تواند ریشه اسلامی داشته باشد و بسیاری از مبانی آن با قرآن و روایات معصومین سازگار نیست روی این اساس هرچند سخت بود مبانی فلسفی که سالیانی بر آن پایه های اعتقادی خویش را بنا کرده بودم ، زیر پا گذارم اما پا روی هوای خویش گذاشتم و رهایش کردم و بیشتر رو به قرآن آوردم و با شرکت در جلسات درس مرحوم آقای صادقیره روز به روز با قرآن بیشتر آشنا می شدم و مرا بسیار به شگفت می آورد هرچند بنده پیش از این هم با ارتباط با مرحوم آقای صفایی حایریره و نیز شرکت در تفسیر آقای جوادی آملیدام عزه با قرآن و حکمت ها و تفسیر آن تا اندازه ای آشنایی پیدا کرده بودم امّا اینجا با مبانی دیگری به قرآن روی آوردم .
شرکت در درس های استاد
در درس تفسیر ایشان از همان سال 64 شرکت می کردم و با طرح سئوالات به پویایی بحث کمک می کردیم و این همان بود که آن بزرگوار می خواست و مباحث اصول فقه هم شروع شد که پایه نویی در استنباط را بنا نهادند که در کتاب اصول استنباط ایشان نمودار است.
دوران اسارت در دست بعثیون عراق
کشور ما درگیر جنگ با دولت عراق بود و من سالیانه یکی دو نوبت به جبهه می رفتم در سفر اخیرم در سال 1367 اسیر شدم و مدّت دو سال و چند ماه در اسارت بسر بردم و در این مدّت با وجود کمبود ها و عدم امکانات سعیم این بود که خودم را به قرآن نزدیک کنم و در وضعیت نابسامان و نامشخصی بودیم که احتمال آمدن به وطن را خیلی کم می دادیم و جزء افراد مفقودالاثر بودیم و من نذر کردم که اگر آزاد شوم تمام عمر و نیروی خود را در جهت پژوهش و فعالیت های قرآنی قرار دهم .
بازگشت به میهن پس از اسارت و فعالیت های فرهنگی قرآنی
توفیق حاصل شد و به وطن برگشتم و با همان ارتباطات سابق کمی وسعیتر به فعالیت قرآنی پرداختم با شرکت در جلسات حاج آقا صادقی و کار کردن در مرکز فرهنگ و معارف قرآن زمینه های قرآنی و تفسیری خویش را زیاد کردم و پس از مدتی و با طراحی چند پروژه به تأسیس یک مؤسسه فرهنگی اقدام کردم و در چند دوره از نمایشگاه های قرآنی شرکت کردم و تجربه خوبی کسب شد و از استاد خواستیم که عرفان را برایمان بگوید که شروع کردند و چندین جلسه مباحث عرفان و خداشناسی عمیق قرآنی را مطرح کردند که برای من بسیار جالب بود من استاد را جامع علوم عقلی و نقلی دیدم ایشان بر خلاف آنکه می گفتند به روایات چندان توجهی ندارد آنچنان زیبا در تفسیرش از روایات بهره می گرفت که نشانگر تسلط ایشان بر احادیث معصومین بود در مباحث علمی و اخلاقی و فقهی و اعتقادی اشراف خوبی داشتند که در تفسیر الفرقان به مناسبت آیات بیان داشته اند.
ویژگی های تفسیر الفرقان
ویژگی تفسیر ایشان به خلاف برخی از تفاسیر مفصل از پرداختن به حواشی و کلمات فرامتن آیات اعراض کرده و تنها حول خود آیه و برای بیان و روشن نمودن وجوه آیات مطالبی و مباحثی آورده است.
ایشان اگر چه جلساتش در حوزه به صورت رسمی انجام نگرفت و تنها عده معدودی شرکت می کردند ولی آن بزرگوار می گفتند من اگر یک نفر هم شرکت کند با همان یک نفر درس را ادامه می دهم و همین کار را می کرد بدون اینکه در درسش تفاوتی حس شود.
خاطراتی از استاد
ایشان در حد خودشان و در مباحث مختلف علمی بی نظیر بودند و تأسف این است که با این مقام علمی و قرآنی در حوزه شناخته شده نبود و ... یادم نمی رود که در روزی که ایشان بر اثر تصادف و بعداز آن سکته ای که کردند در بیمارستان بهمن تهران بستری بودند قریب یک ماه در آنجا بودند از مسئولین و شخصیت ها هیچ کس به دیدار ایشان نرفت و بنده در مرکز خبرگزاری ایسنا از مسئولین آنجا خواستم که از ایشان گزارشی و دیداری داشته باشند آنها با اینکه ایشان را خوب می شناختند و خود را شیفته ایشان می دانستند امّا با اشاره رساندند که خط قرمزی است که نمی توانند چنین کاری کنند.
استاد نسبت به همه با رحمت و رأفت خاصی برخورد می کردند و برای ایشان کوچک و بزرگ و عالم و فاضل و باسواد و بی سواد برخوردی مساوی داشتند و به سئوالات با حلم خاصی جواب می دادند اگر سائل بر سئوالش اصرار می ورزید دو باره و دوباره جواب می گفت و کمتر از کوره در می رفت و گاه می شد که چند نفر یک سئوال را پشت سرهم مطرح می کردند، ایشان با بزرگواری و با متانت خاص خود به آنها پاسخ می گفت.
از خصوصیات منحصر بفرد استاد
ایشان همچنانکه جامع علوم بود ، جامع درد هم بود در زمانی تمام بدنش ، پاها ، لگن ، دست ، کمر و ... ولی با این حال هیچگاه کوچکترین شکایت که نه کوچکترین ناله ای نمی کردند و حاضر نبودند کسی از درد ایشان رنجشی ببیند؛ دلش که از همه پر درد تر بود چرا که بسیار روی قرآن تعصب داشتند و تاب این نداشتند که ببینند به قرآن توهین شود و یا هویت قرآن را زیر سئوال ببرند، فوری موضعگیری می کردند. و روی همین مبنا سختی های بسیاری کشید و ناسزاهای فراوانی را شنید و برخوردهای ناگواری را متحمل شد که خانواده ایشان هم از این فیوضات بی بهره نبودند. که در اینجا نه مقام بیان آن است و نه من در جایگاهش هستم. بنده هرگز بزرگواری ایشان را فراموش نمی کنم.
خدا به بزرگی خویش مقام ایشان را متعالی گرداند و ما را ادامه دهنده راه قرآنی ایشان قرار دهد.

خبرنامه علوم قرآن

دریافت آخرین اخبار و آپدیت های سایت:

پایگاه های مرتبط

فرقان شفاسنتر

پل های ارتباطی

 • آدرس دفتر قم:
  ایران - قم - بلوار محمد امین (ص) بین کوچه 11 و 13
 • تلفن های تماس:
  02532930344
  09127553030
  09124553030
 • سامانه پیام کوتاه:
  10009127553030
 • پست الکترونیک:
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید